Er komt een vast basisbedrag waar alle asielen een beroep op kunnen doen. Daarbovenop komt er een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren én extra ondersteuning die varieert naar gelang de opvangcapaciteit van het asiel. Het systeem wordt begin 2021 operationeel. Tot nu toe draaiden de Vlaamse asielen vooral op vrijwilligers en eigen fondsenwerving. Ze kregen alleen een vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren. In oktober zette de Vlaamse regering het licht op groen voor structurele steun. Voor volgend jaar gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro, dat nog kan stijgen in de jaren erna, aldus Weyts. "Zo ontstaat er een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom, waar de asielen verder op kunnen bouwen. Daartegenover staat mijn vraag om te professionaliseren. Alleen goede wil en dierenliefde volstaan niet om een dierenasiel te beheren. We zien nog te vaak asielen waar het fout loopt met uiteindelijk minder in plaats van meer dierenwelzijn." (Belga)

Er komt een vast basisbedrag waar alle asielen een beroep op kunnen doen. Daarbovenop komt er een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren én extra ondersteuning die varieert naar gelang de opvangcapaciteit van het asiel. Het systeem wordt begin 2021 operationeel. Tot nu toe draaiden de Vlaamse asielen vooral op vrijwilligers en eigen fondsenwerving. Ze kregen alleen een vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren. In oktober zette de Vlaamse regering het licht op groen voor structurele steun. Voor volgend jaar gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro, dat nog kan stijgen in de jaren erna, aldus Weyts. "Zo ontstaat er een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom, waar de asielen verder op kunnen bouwen. Daartegenover staat mijn vraag om te professionaliseren. Alleen goede wil en dierenliefde volstaan niet om een dierenasiel te beheren. We zien nog te vaak asielen waar het fout loopt met uiteindelijk minder in plaats van meer dierenwelzijn." (Belga)