Het netwerk van buurt- en voetwegen werd in 1841 vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen. Vandaag bestaan veel van die wegen niet meer, maar hebben ze wel nog kracht van wet. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben nu een nieuw decreet klaar dat twee doelen moet dienen. Ten eerste wordt de procedure om een gemeenteweg af te schaffen vereenvoudigd. Zo zal in de toekomst de afschaffing verwerkt kunnen worden in een ruimtelijke uitvoeringsplan of verkavelingsplan. Buurtwegen die niet meer worden gebruikt, kunnen ook niet meer verjaren. Vandaag gebeurt dat nog automatisch na 30 jaar, maar dat leidde in veel gevallen tot juridische discussies over de al dan niet verjaring. Ten tweede krijgen gemeenten ook meer bevoegdheden om het netwerk van gemeentewegen ook effectief in stand te houden. Beslist een eigenaar vandaag om een hek te plaatsen op een buurtweg die over zijn domein loopt, dan kan de gemeente weinig doen buiten een lange strijd voor de rechtbank aangaan. Dankzij het nieuwe decreet kan de gemeente 'bestuursdwang' opleggen en onder andere zelf de technische dienst inzetten om de versperring open te maken. De kosten kunnen daarna verhaald worden op de eigenaar. (Belga)

Het netwerk van buurt- en voetwegen werd in 1841 vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen. Vandaag bestaan veel van die wegen niet meer, maar hebben ze wel nog kracht van wet. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben nu een nieuw decreet klaar dat twee doelen moet dienen. Ten eerste wordt de procedure om een gemeenteweg af te schaffen vereenvoudigd. Zo zal in de toekomst de afschaffing verwerkt kunnen worden in een ruimtelijke uitvoeringsplan of verkavelingsplan. Buurtwegen die niet meer worden gebruikt, kunnen ook niet meer verjaren. Vandaag gebeurt dat nog automatisch na 30 jaar, maar dat leidde in veel gevallen tot juridische discussies over de al dan niet verjaring. Ten tweede krijgen gemeenten ook meer bevoegdheden om het netwerk van gemeentewegen ook effectief in stand te houden. Beslist een eigenaar vandaag om een hek te plaatsen op een buurtweg die over zijn domein loopt, dan kan de gemeente weinig doen buiten een lange strijd voor de rechtbank aangaan. Dankzij het nieuwe decreet kan de gemeente 'bestuursdwang' opleggen en onder andere zelf de technische dienst inzetten om de versperring open te maken. De kosten kunnen daarna verhaald worden op de eigenaar. (Belga)