Met het extra geld kunnen voor het einde van het jaar nog 100 kinderen een persoonlijk assistentiebudget (PAB) toegewezen krijgen. Dat is het budget dat ouders krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om de zorg thuis of op school te financieren. Beke mikt op de oudste en de meest prioritaire aanvragen. Het budget is dus niet voldoende om iedereen die recht heeft op een PAB te helpen. In de meest recente cijfers - die in het jaarverslag 2020 van het agentschap Opgroeien - is sprake van 1.750 lopende aanvragen. Van hen kregen er 1.050 gezinnen op dat moment geen enkele ondersteuning vanuit het agentschap of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Mogelijk maken die gezinnen wel gebruik van gezins- of thuiszorg of krijgen ze hulp van vrijwilligers, maar daar heeft Beke geen zicht op. De minister wil eerlijk communiceren, zegt hij. "Ik heb niet voldoende middelen om iedereen van een persoonlijk assistentiebudget te voorzien. Wel ben ik geëngageerd om zoveel mogelijk middelen te zoeken om zoveel mogelijk mensen perspectief te bieden. Dat zal ik de komende jaren blijven doen." Beke heeft ook gesleuteld aan de aanvraagprocedure voor een PAB. Gezinnen moeten niet meer elk jaar een vragenlijst invullen. Dezelfde lijst blijft gelden. Daarnaast worden de dossiers vanaf nu elke maand beoordeeld, samen met de aanvraag voor een plaats in een multifunctioneel centrum, in plaats van jaarlijks. Belangenorganisaties voor mensen met een handicap vragen daarnaast nog om het persoonlijk assistentiebudget ruimer in te kunnen zetten, bijvoorbeeld voor vervoer of voor ondersteuning in een zorgvoorziening. Nu kan dat laatste alleen maar als ze er minstens 92 dagen per jaar worden opgevangen. Het VAPH en het agentschap Opgroeien werken daaraan, aldus Beke, "zodat deze ruimere invulling op korte termijn mogelijk wordt". (Belga)

Met het extra geld kunnen voor het einde van het jaar nog 100 kinderen een persoonlijk assistentiebudget (PAB) toegewezen krijgen. Dat is het budget dat ouders krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om de zorg thuis of op school te financieren. Beke mikt op de oudste en de meest prioritaire aanvragen. Het budget is dus niet voldoende om iedereen die recht heeft op een PAB te helpen. In de meest recente cijfers - die in het jaarverslag 2020 van het agentschap Opgroeien - is sprake van 1.750 lopende aanvragen. Van hen kregen er 1.050 gezinnen op dat moment geen enkele ondersteuning vanuit het agentschap of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Mogelijk maken die gezinnen wel gebruik van gezins- of thuiszorg of krijgen ze hulp van vrijwilligers, maar daar heeft Beke geen zicht op. De minister wil eerlijk communiceren, zegt hij. "Ik heb niet voldoende middelen om iedereen van een persoonlijk assistentiebudget te voorzien. Wel ben ik geëngageerd om zoveel mogelijk middelen te zoeken om zoveel mogelijk mensen perspectief te bieden. Dat zal ik de komende jaren blijven doen." Beke heeft ook gesleuteld aan de aanvraagprocedure voor een PAB. Gezinnen moeten niet meer elk jaar een vragenlijst invullen. Dezelfde lijst blijft gelden. Daarnaast worden de dossiers vanaf nu elke maand beoordeeld, samen met de aanvraag voor een plaats in een multifunctioneel centrum, in plaats van jaarlijks. Belangenorganisaties voor mensen met een handicap vragen daarnaast nog om het persoonlijk assistentiebudget ruimer in te kunnen zetten, bijvoorbeeld voor vervoer of voor ondersteuning in een zorgvoorziening. Nu kan dat laatste alleen maar als ze er minstens 92 dagen per jaar worden opgevangen. Het VAPH en het agentschap Opgroeien werken daaraan, aldus Beke, "zodat deze ruimere invulling op korte termijn mogelijk wordt". (Belga)