Nu het nieuwe schooljaar gestart is, beginnen voor veel leerlingen ook de soms lange busritten naar school opnieuw. Vooral voor kinderen in het buitengewoon onderwijs kunnen de rittijden erg lang oplopen. In een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft bijna de helft van de scholen aan dat de eerste leerlingen nog voor 6.30 uur op de bus zitten, bijna alle scholen geven te kennen dat sommige leerlingen er langer dan anderhalf uur over doen tot ze op school zijn. "Onaanvaardbaar", vindt minister van Mobiliteit Lydia Peeters, die de problematiek vrijdag heeft aangekaart op de eerste ministerraad van de Vlaamse regering sinds het zomerreces. Daar heeft de regering beslist om onmiddellijk 1,8 miljoen euro aan middelen die voorzien waren voor de coronacrisis te heroriënteren, "voor de ergste noden en meest precaire situaties", meldt Peeters. Dat geld zal onder meer gaan naar de leerlingen waarvoor er op dit moment geen bussen zijn en naar het voorkomen van bijkomende rittijden die er dit schooljaar nog bijgekomen zouden zijn, zegt ze. Daarnaast werkt Peeters samen met De Lijn en de verschillende betrokken Vlaamse departementen aan een structurele oplossing. (Belga)

Nu het nieuwe schooljaar gestart is, beginnen voor veel leerlingen ook de soms lange busritten naar school opnieuw. Vooral voor kinderen in het buitengewoon onderwijs kunnen de rittijden erg lang oplopen. In een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft bijna de helft van de scholen aan dat de eerste leerlingen nog voor 6.30 uur op de bus zitten, bijna alle scholen geven te kennen dat sommige leerlingen er langer dan anderhalf uur over doen tot ze op school zijn. "Onaanvaardbaar", vindt minister van Mobiliteit Lydia Peeters, die de problematiek vrijdag heeft aangekaart op de eerste ministerraad van de Vlaamse regering sinds het zomerreces. Daar heeft de regering beslist om onmiddellijk 1,8 miljoen euro aan middelen die voorzien waren voor de coronacrisis te heroriënteren, "voor de ergste noden en meest precaire situaties", meldt Peeters. Dat geld zal onder meer gaan naar de leerlingen waarvoor er op dit moment geen bussen zijn en naar het voorkomen van bijkomende rittijden die er dit schooljaar nog bijgekomen zouden zijn, zegt ze. Daarnaast werkt Peeters samen met De Lijn en de verschillende betrokken Vlaamse departementen aan een structurele oplossing. (Belga)