Begin 2015 is de nieuwe extensie .vlaanderen algemeen beschikbaar geworden. Maar Vlaanderen loopt niet meteen storm voor de nieuwe domeinnaam. In 2016 moest Vlaams minister-president Geert Bourgeois al toegeven dat het aantal registraties - toen was er sprake van 7.000 geregistreerde extensies - "achter bleef op de verwachtingen". Bourgeois vroeg toen wat geduld. Hij zei toen dat hij de extensie vanuit de Vlaamse overheid bekender wilde maken en dat het de bedoeling was om "de bewustwording rond de extensie .vlaanderen in de toekomst gestaag te laten toenemen". Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal domeinnamen met .vlaanderen sindsdien is afgenomen in plaats van toegenomen. Zo stond de teller in februari 2018 op 6.687 registraties, een daling dus met vier procent. Opmerkelijk is de achteruitgang die er lijkt te zijn bij de eigen Vlaamse en lokale overheden. In 2016 stelde Bourgeois nog dat 14 procent van de registraties - een duizendtal in totaal- gebeurden in naam van de Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen of van Vlaamse of gemeentelijke overheden of aanverwante organisaties. Volgens de nieuwe cijfers zijn er nu nog "692 domeinextenties .vlaanderen gereserveerd door Vlaamse, provinciale en gemeentelijke instellingen". Een opvallende vermindering in vergelijking met twee jaar geleden. Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere reageert teleurgesteld op de nieuwe cijfers: "De achteruitgang van deze domeinnaam is volgens mij een teken aan de wand. Deze Vlaamse regering slaagt er duidelijk niet in Vlaanderen neer te zetten als sterk merk en dat vertaalt zich in de achteruitgang van de extensie .vlaanderen. Meer nog, uit de manifeste achteruitgang van .vlaanderen bij de overheidsdiensten, blijkt dat de overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft bij de keuze van een domeinnaam. Dat is jammer." (Belga)

Begin 2015 is de nieuwe extensie .vlaanderen algemeen beschikbaar geworden. Maar Vlaanderen loopt niet meteen storm voor de nieuwe domeinnaam. In 2016 moest Vlaams minister-president Geert Bourgeois al toegeven dat het aantal registraties - toen was er sprake van 7.000 geregistreerde extensies - "achter bleef op de verwachtingen". Bourgeois vroeg toen wat geduld. Hij zei toen dat hij de extensie vanuit de Vlaamse overheid bekender wilde maken en dat het de bedoeling was om "de bewustwording rond de extensie .vlaanderen in de toekomst gestaag te laten toenemen". Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal domeinnamen met .vlaanderen sindsdien is afgenomen in plaats van toegenomen. Zo stond de teller in februari 2018 op 6.687 registraties, een daling dus met vier procent. Opmerkelijk is de achteruitgang die er lijkt te zijn bij de eigen Vlaamse en lokale overheden. In 2016 stelde Bourgeois nog dat 14 procent van de registraties - een duizendtal in totaal- gebeurden in naam van de Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen of van Vlaamse of gemeentelijke overheden of aanverwante organisaties. Volgens de nieuwe cijfers zijn er nu nog "692 domeinextenties .vlaanderen gereserveerd door Vlaamse, provinciale en gemeentelijke instellingen". Een opvallende vermindering in vergelijking met twee jaar geleden. Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere reageert teleurgesteld op de nieuwe cijfers: "De achteruitgang van deze domeinnaam is volgens mij een teken aan de wand. Deze Vlaamse regering slaagt er duidelijk niet in Vlaanderen neer te zetten als sterk merk en dat vertaalt zich in de achteruitgang van de extensie .vlaanderen. Meer nog, uit de manifeste achteruitgang van .vlaanderen bij de overheidsdiensten, blijkt dat de overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft bij de keuze van een domeinnaam. Dat is jammer." (Belga)