Somers had begin maart al laten verstaan dat de erkenning van het Minderhedenforum niet verlengd zal worden wanneer die eind dit jaar verstrijkt. De Vlaamse regering verkiest vanaf volgend jaar "een netwerkorganisatie". Bedoeling is dat meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen, aldus de minister. De nieuwe erkenningsvoorwaarden zijn nu vastgelegd. De kandidaat-participatieorganisatie moet een openbare oproep organiseren voor de samenstelling van haar bestuursorganen. Die moet meer divers zijn, zowel op vlak van herkomst, gender, leeftijd als deskundigheid. Naast individuele burgers moet er ook plaats zijn voor experts op domeinen als arbeidsmarkt of onderwijs, werkgevers, academici, enzovoort. "In het verleden bestond de participatieorganisatie uit verenigingen", legt Somers uit. "Een modern en performant integratie- en gelijke kansenbeleid steekt mensen niet in hokjes en laat zich adviseren door een participatieorganisatie met verschillende actoren die niet noodzakelijk lid zijn van vereniging." De procedure wordt opgedeeld in drie fases: een selectiefase waarin een kandidaat-organisatie wordt gekozen, een onderhandelingsfase en de uiteindelijke erkenningsfase. De erkenning geldt vervolgens voor vijf jaar. Ook na de erkenning wordt de organisatie verder opgevolgd, onder meer via jaarverslagen en jaarlijkse actieplannen. (Belga)

Somers had begin maart al laten verstaan dat de erkenning van het Minderhedenforum niet verlengd zal worden wanneer die eind dit jaar verstrijkt. De Vlaamse regering verkiest vanaf volgend jaar "een netwerkorganisatie". Bedoeling is dat meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen, aldus de minister. De nieuwe erkenningsvoorwaarden zijn nu vastgelegd. De kandidaat-participatieorganisatie moet een openbare oproep organiseren voor de samenstelling van haar bestuursorganen. Die moet meer divers zijn, zowel op vlak van herkomst, gender, leeftijd als deskundigheid. Naast individuele burgers moet er ook plaats zijn voor experts op domeinen als arbeidsmarkt of onderwijs, werkgevers, academici, enzovoort. "In het verleden bestond de participatieorganisatie uit verenigingen", legt Somers uit. "Een modern en performant integratie- en gelijke kansenbeleid steekt mensen niet in hokjes en laat zich adviseren door een participatieorganisatie met verschillende actoren die niet noodzakelijk lid zijn van vereniging." De procedure wordt opgedeeld in drie fases: een selectiefase waarin een kandidaat-organisatie wordt gekozen, een onderhandelingsfase en de uiteindelijke erkenningsfase. De erkenning geldt vervolgens voor vijf jaar. Ook na de erkenning wordt de organisatie verder opgevolgd, onder meer via jaarverslagen en jaarlijkse actieplannen. (Belga)