Er komt een netwerk van islamexperten dat in scholen een 'tegendiscours' moet voeren in de strijd tegen de radicalisering. Dat is één van de 40 maatregelen in het actieplan radicalisering dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Het plan moet de basis vormen van de preventieve aanpak van radicalsering in Vlaanderen. Bedoeling is het plan voortdurend bij te sturen. In 2018 volgt een globale evaluatie ervan.

Preventief

Terwijl het federale niveau vooral repressieve maatregelen kan nemen in de strijd tegen de radicalisering, spitsen de Vlaamse maatregelen zich toe op preventieve acties, zeg maar het proberen te voorkomen van radicalisering. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) legde in januari 2015 al een conceptnota voor met de krijtlijnen van de Vlaamse aanpak.

Na een grondige overlegronde ligt er nu een uitgewerkt actieplan op tafel. Dat plan, dat gecoördineerd wordt door minister Homans, bevat 40 maatregelen verspreid over domeinen gaande van integratie tot onderwijs en welzijn. Een van de maatregelen is dat lokale besturen die te kampen hebben met de radicaliseringproblematiek (denk bijvoorbeeld aan Vilvoorde) zullen ondersteund worden in hun regierol. Daarvoor wordt 500.000 euro voorzien.

Nederlands op maat van imams

Voor eerstelijnswerkers (bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners en jongerenwerkers) komen er extra vormingsinitiatieven. En op het vlak van Inburgering komt er een aanbod NT2 (Nederlands tweede taal) "op maat van imams".

Een van de meest opvallende initiatieven is de oprichting van een netwerk 'tegendiscours'. Bedoeling is een 20-tal islamexperten in te zetten om in scholen onder meer lezingen en vormingen te geven.

Door nu haar actieplan op tafel te leggen, neemt minister Homans het Vlaams Parlement in snelheid. De speciale commissie radicalisering in het Vlaamse halfrond is namelijk nog niet helemaal klaar met zijn werk. Maar dat hoeft volgens minister Homans geen probleem te zijn. "Het werk dat in het Vlaams Parlement is gedaan, is zonder twijfel waardevol. We zullen ons actieplan voortdurend evalueren en bijsturen. We zullen de aanbevelingen vanuit het parlement nog kunnen toevoegen", aldus de N-VA-minister. In 2018 volgt een globale evaluatie van het plan. (Belga/WB)

Er komt een netwerk van islamexperten dat in scholen een 'tegendiscours' moet voeren in de strijd tegen de radicalisering. Dat is één van de 40 maatregelen in het actieplan radicalisering dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Het plan moet de basis vormen van de preventieve aanpak van radicalsering in Vlaanderen. Bedoeling is het plan voortdurend bij te sturen. In 2018 volgt een globale evaluatie ervan. Terwijl het federale niveau vooral repressieve maatregelen kan nemen in de strijd tegen de radicalisering, spitsen de Vlaamse maatregelen zich toe op preventieve acties, zeg maar het proberen te voorkomen van radicalisering. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) legde in januari 2015 al een conceptnota voor met de krijtlijnen van de Vlaamse aanpak. Na een grondige overlegronde ligt er nu een uitgewerkt actieplan op tafel. Dat plan, dat gecoördineerd wordt door minister Homans, bevat 40 maatregelen verspreid over domeinen gaande van integratie tot onderwijs en welzijn. Een van de maatregelen is dat lokale besturen die te kampen hebben met de radicaliseringproblematiek (denk bijvoorbeeld aan Vilvoorde) zullen ondersteund worden in hun regierol. Daarvoor wordt 500.000 euro voorzien. Voor eerstelijnswerkers (bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners en jongerenwerkers) komen er extra vormingsinitiatieven. En op het vlak van Inburgering komt er een aanbod NT2 (Nederlands tweede taal) "op maat van imams". Een van de meest opvallende initiatieven is de oprichting van een netwerk 'tegendiscours'. Bedoeling is een 20-tal islamexperten in te zetten om in scholen onder meer lezingen en vormingen te geven. Door nu haar actieplan op tafel te leggen, neemt minister Homans het Vlaams Parlement in snelheid. De speciale commissie radicalisering in het Vlaamse halfrond is namelijk nog niet helemaal klaar met zijn werk. Maar dat hoeft volgens minister Homans geen probleem te zijn. "Het werk dat in het Vlaams Parlement is gedaan, is zonder twijfel waardevol. We zullen ons actieplan voortdurend evalueren en bijsturen. We zullen de aanbevelingen vanuit het parlement nog kunnen toevoegen", aldus de N-VA-minister. In 2018 volgt een globale evaluatie van het plan. (Belga/WB)