Met de uitwerking van de 'Visie 2050' toonde Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) al dat hij niet vies is van het uitstippelen van langetermijnplannen. Vlaanderen moet zich volgens de Vlaamse regeringsleider voorbereiden op maatschappelijke veranderingen, schuivende geopolitieke verhoudingen, technologische vernieuwingen,... Om te komen tot een onderbouwd beleid zijn er volgens Bourgeois drie zaken nodig: een goed draaiende statistische dienst, een studiedienst die de Vlaamse regering adviseert voor beleidsgericht onderzoek op korte termijn en tot slot een Strategische Toekomstraad die op de langere termijn denkt. Met de recente start van Statistiek Vlaanderen beschikt Vlaanderen intussen over een eigen leverancier van data en cijfers. De vroegere Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), die de afgelopen legislatuur opging in de Dienst Kanselarij en Bestuur, krijgt in de plannen van Bourgeois een tweede leven en wordt omgedoopt tot Studiedienst voor Algemeen Regeringsbeleid. Bedoeling is dat die studienst beleidsgerichte analyses maakt over actuele thema's, denk aan de impact van de brexit op de Vlaamse economie of de financieringsstromen tussen de deelstaten. Helemaal nieuw is de geplande oprichting van een Strategische Toekomstraad. Die raad, bestaande uit 5 tot 8 wetenschappers en experts die benoemd worden door de Vlaamse regering, moet de volgende Vlaamse regering adviseren over langetermijnvraagstukken en mogelijk belangrijke toekomstige evoluties. Bourgeois geeft een aantal voorbeelden: "Hoe zit het met het vertrouwen van de burgers? Staat de middenklasse onder druk? Blockchain bij de overheid. Enz...". De raad zal volgens Bourgeois in onafhankelijkheid kunnen werken en zal bijvoorbeeld zelf zijn thema's kunnen kiezen. Er komt aanvullend ook een Project Strategische Toekomstverkenningen waarbij een projectleider de toekomstige uitdagingen voor Vlaanderen in kaart brengt. Dat project moet op termijn uitmonden in een volwaardig Vlaams 'toekomstinstituut' of een soort "verrekijker" voor Vlaanderen. (Belga)

Met de uitwerking van de 'Visie 2050' toonde Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) al dat hij niet vies is van het uitstippelen van langetermijnplannen. Vlaanderen moet zich volgens de Vlaamse regeringsleider voorbereiden op maatschappelijke veranderingen, schuivende geopolitieke verhoudingen, technologische vernieuwingen,... Om te komen tot een onderbouwd beleid zijn er volgens Bourgeois drie zaken nodig: een goed draaiende statistische dienst, een studiedienst die de Vlaamse regering adviseert voor beleidsgericht onderzoek op korte termijn en tot slot een Strategische Toekomstraad die op de langere termijn denkt. Met de recente start van Statistiek Vlaanderen beschikt Vlaanderen intussen over een eigen leverancier van data en cijfers. De vroegere Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), die de afgelopen legislatuur opging in de Dienst Kanselarij en Bestuur, krijgt in de plannen van Bourgeois een tweede leven en wordt omgedoopt tot Studiedienst voor Algemeen Regeringsbeleid. Bedoeling is dat die studienst beleidsgerichte analyses maakt over actuele thema's, denk aan de impact van de brexit op de Vlaamse economie of de financieringsstromen tussen de deelstaten. Helemaal nieuw is de geplande oprichting van een Strategische Toekomstraad. Die raad, bestaande uit 5 tot 8 wetenschappers en experts die benoemd worden door de Vlaamse regering, moet de volgende Vlaamse regering adviseren over langetermijnvraagstukken en mogelijk belangrijke toekomstige evoluties. Bourgeois geeft een aantal voorbeelden: "Hoe zit het met het vertrouwen van de burgers? Staat de middenklasse onder druk? Blockchain bij de overheid. Enz...". De raad zal volgens Bourgeois in onafhankelijkheid kunnen werken en zal bijvoorbeeld zelf zijn thema's kunnen kiezen. Er komt aanvullend ook een Project Strategische Toekomstverkenningen waarbij een projectleider de toekomstige uitdagingen voor Vlaanderen in kaart brengt. Dat project moet op termijn uitmonden in een volwaardig Vlaams 'toekomstinstituut' of een soort "verrekijker" voor Vlaanderen. (Belga)