Vlaanderen telt 43 verschillende inspectiediensten met bijna 900 handhavers. Toch is er nog steeds geen centraal sanctieregister. "De ene inspectiedienst kan op die manier geen rekening houden met eerder opgelegde sancties van andere diensten, waardoor onder meer recidive onvoldoende in rekening kan worden gebracht bij bijvoorbeeld het bepalen van de strafmaat", legt Demir uit. Ook voor politie, openbaar ministerie of lokale besturen is het vaak een raadsel of overtreders al eerder in contact kwamen met Vlaamse inspectiediensten. Ofwel gaan ze dan op zoek naar eerdere sancties van andere instanties, ofwel beslissen ze zonder die kennis de nodige sancties op te leggen. "Kafka", oordeelt Demir. "Sterke handhaving staat of valt met goede informatie-uitwisseling." Dankzij het bestuurlijk sanctieregister zullen strafrechtelijke autoriteiten rekening kunnen houden met eerdere sancties, bijvoorbeeld bij bedrijven die milieuovertredingen begaan. lokale besturen die controles uitvoeren bij bijvoorbeeld een mestverwerkingsbedrijf kunnen via het register dan weer te weten komen of andere vestigingen van het bedrijf al maatregelen of boetes voor vergelijkbare inbreuken opgelegd kregen. Demir trekt binnenkort met het sanctieregister naar de ministerraad. De Vlaamse inspectiediensten hangen immers allemaal af van andere ministers en zij zullen dus hun medewerking moeten verlenen, besluit de minister. (Belga)

Vlaanderen telt 43 verschillende inspectiediensten met bijna 900 handhavers. Toch is er nog steeds geen centraal sanctieregister. "De ene inspectiedienst kan op die manier geen rekening houden met eerder opgelegde sancties van andere diensten, waardoor onder meer recidive onvoldoende in rekening kan worden gebracht bij bijvoorbeeld het bepalen van de strafmaat", legt Demir uit. Ook voor politie, openbaar ministerie of lokale besturen is het vaak een raadsel of overtreders al eerder in contact kwamen met Vlaamse inspectiediensten. Ofwel gaan ze dan op zoek naar eerdere sancties van andere instanties, ofwel beslissen ze zonder die kennis de nodige sancties op te leggen. "Kafka", oordeelt Demir. "Sterke handhaving staat of valt met goede informatie-uitwisseling." Dankzij het bestuurlijk sanctieregister zullen strafrechtelijke autoriteiten rekening kunnen houden met eerdere sancties, bijvoorbeeld bij bedrijven die milieuovertredingen begaan. lokale besturen die controles uitvoeren bij bijvoorbeeld een mestverwerkingsbedrijf kunnen via het register dan weer te weten komen of andere vestigingen van het bedrijf al maatregelen of boetes voor vergelijkbare inbreuken opgelegd kregen. Demir trekt binnenkort met het sanctieregister naar de ministerraad. De Vlaamse inspectiediensten hangen immers allemaal af van andere ministers en zij zullen dus hun medewerking moeten verlenen, besluit de minister. (Belga)