Het schilderij uit 1914 wordt door sommige kenners bestempeld als "het eerste abstracte schilderij van een Belgische kunstenaar". "Het is met 'Carnaval' dat Schmalzigaugs uitzonderlijke talent komt bovendrijven en de abstracte avant-garde een beginpunt krijgt", zegt Jambon. "Het werk is één en al vrije expressie, een levendig spel van onvermengde kleurpigmenten. Kleur pur sang!" Vlaanderen telde 425.000 euro neer voor het werk, dat in 2015 werd aangekocht door de Vlaamse collectioneur en kunsthandelaar Ronny Van de Velde. Daarvoor maakte het deel uit van een Italiaanse privéverzameling. "Dat we zo'n mijlpaal kunnen aankopen is een unieke en onverwachte opportuniteit", aldus Jambon. De aankoop gebeurde op advies van de Topstukkenraad en op voorstel van het KMSKA, dat het stuk na de expo in München in langdurige bewaring zal nemen. Het museum bezit al verschillende topwerken van Schmalzigaug en kan de kunstenaar dan ook kaderen in een bredere traditie. Met het aangekochte werk telt de KMSKA-deelcollectie 54 stuks van Schmalzigaug, waarvan zes schilderijen. Jambon maakte de aankoop bekend tijdens de opening van de expo Fantastisch Real in de Kunsthalle München, waar 133 schilderijen, sculpturen en tekeningen getoond worden van de Belgische modernisten zoals Ensor, Magritte, Schmalzigaug, Wouters, Laermans en Permeke. De werken behoren grotendeels tot de collectie van het KMSKA, dat tijdens de meer dan tien jaar durende renovatie en uitbreiding van het gebouw overal ter wereld werken uit zijn collectie heeft tentoongesteld of in bruikleen heeft gegeven. (Belga)

Het schilderij uit 1914 wordt door sommige kenners bestempeld als "het eerste abstracte schilderij van een Belgische kunstenaar". "Het is met 'Carnaval' dat Schmalzigaugs uitzonderlijke talent komt bovendrijven en de abstracte avant-garde een beginpunt krijgt", zegt Jambon. "Het werk is één en al vrije expressie, een levendig spel van onvermengde kleurpigmenten. Kleur pur sang!" Vlaanderen telde 425.000 euro neer voor het werk, dat in 2015 werd aangekocht door de Vlaamse collectioneur en kunsthandelaar Ronny Van de Velde. Daarvoor maakte het deel uit van een Italiaanse privéverzameling. "Dat we zo'n mijlpaal kunnen aankopen is een unieke en onverwachte opportuniteit", aldus Jambon. De aankoop gebeurde op advies van de Topstukkenraad en op voorstel van het KMSKA, dat het stuk na de expo in München in langdurige bewaring zal nemen. Het museum bezit al verschillende topwerken van Schmalzigaug en kan de kunstenaar dan ook kaderen in een bredere traditie. Met het aangekochte werk telt de KMSKA-deelcollectie 54 stuks van Schmalzigaug, waarvan zes schilderijen. Jambon maakte de aankoop bekend tijdens de opening van de expo Fantastisch Real in de Kunsthalle München, waar 133 schilderijen, sculpturen en tekeningen getoond worden van de Belgische modernisten zoals Ensor, Magritte, Schmalzigaug, Wouters, Laermans en Permeke. De werken behoren grotendeels tot de collectie van het KMSKA, dat tijdens de meer dan tien jaar durende renovatie en uitbreiding van het gebouw overal ter wereld werken uit zijn collectie heeft tentoongesteld of in bruikleen heeft gegeven. (Belga)