De uitrol van 5G in Vlaanderen was niet mogelijk zonder de Vlaamse regelgeving te wijzigen, zegt minister Demir. Dat komt omdat een 5G-netwerk gebruik maakt van hogere frequenties dan 10GHz. Daar waren tot nu toe geen normen voor. Daarnaast moest er ook een nieuwe norm per operator komen, aangezien de Vlaamse regelgeving niet voorzien was op een dynamische afstemming tussen 2G, 3G, 4G en 5G-antennes. Tot slot noodzaakte ook het Europees Wetboek Elektronische Communicatie een wijziging van de wetgeving voor draadloze toegangspunten met klein bereik. Vlaanderen is nu klaar met een ontwerp van nieuwe stralingsnormen. "Her en der leven er bekommernissen over de impact van 5G op de gezondheid van mensen. We zijn dan ook voorzichtig geweest en hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe stralingsnormen geen bijkomende risico's voor de volksgezondheid veroorzaken", zegt Demir. Zo verandert er niets aan de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm van 20,6 V/m bij 900MHz. Dat is de maximaal toegelaten elektrische veldsterkte veroorzaakt door alle omliggende zendantennes, een norm die Vlaanderen al 10 jaar hanteert en die vier keer strenger is dan de internationaal aanbevolen norm van de Europese Raad en ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling). Wat wel wijzigt, zijn de bijkomende normen per zendantenne. Die worden vervangen door een systeem per telecomoperator. Die bepaalt de voorwaarden waaraan per locatie alle antennes van 1 operator moeten voldoen, namelijk 20% van de cumulatieve blootstellingsnorm. "Dat is een beter systeem om de maximaal toegelaten blootstelling niet te overschrijden én zorgt voor meer flexibiliteit voor de operatoren omdat zij het beschikbare vermogen naar eigen keuze kunnen verdelen over hun antennes zolang de norm niet overschreden wordt", zegt Zuhal Demir. Rond de beslissing van de Vlaamse regering zal nog een publieke consultatie worden georganiseerd en er zal ook het advies van de Minaraad, de SERV, de Vlaamse Raad WVG en de SARO worden gevraagd. (Belga)

De uitrol van 5G in Vlaanderen was niet mogelijk zonder de Vlaamse regelgeving te wijzigen, zegt minister Demir. Dat komt omdat een 5G-netwerk gebruik maakt van hogere frequenties dan 10GHz. Daar waren tot nu toe geen normen voor. Daarnaast moest er ook een nieuwe norm per operator komen, aangezien de Vlaamse regelgeving niet voorzien was op een dynamische afstemming tussen 2G, 3G, 4G en 5G-antennes. Tot slot noodzaakte ook het Europees Wetboek Elektronische Communicatie een wijziging van de wetgeving voor draadloze toegangspunten met klein bereik. Vlaanderen is nu klaar met een ontwerp van nieuwe stralingsnormen. "Her en der leven er bekommernissen over de impact van 5G op de gezondheid van mensen. We zijn dan ook voorzichtig geweest en hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe stralingsnormen geen bijkomende risico's voor de volksgezondheid veroorzaken", zegt Demir. Zo verandert er niets aan de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm van 20,6 V/m bij 900MHz. Dat is de maximaal toegelaten elektrische veldsterkte veroorzaakt door alle omliggende zendantennes, een norm die Vlaanderen al 10 jaar hanteert en die vier keer strenger is dan de internationaal aanbevolen norm van de Europese Raad en ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling). Wat wel wijzigt, zijn de bijkomende normen per zendantenne. Die worden vervangen door een systeem per telecomoperator. Die bepaalt de voorwaarden waaraan per locatie alle antennes van 1 operator moeten voldoen, namelijk 20% van de cumulatieve blootstellingsnorm. "Dat is een beter systeem om de maximaal toegelaten blootstelling niet te overschrijden én zorgt voor meer flexibiliteit voor de operatoren omdat zij het beschikbare vermogen naar eigen keuze kunnen verdelen over hun antennes zolang de norm niet overschreden wordt", zegt Zuhal Demir. Rond de beslissing van de Vlaamse regering zal nog een publieke consultatie worden georganiseerd en er zal ook het advies van de Minaraad, de SERV, de Vlaamse Raad WVG en de SARO worden gevraagd. (Belga)