Meer concreet gaat het over bomen op bermen of oevers langs rivieren of kanalen, licht Groen toe. Daar zou tussen 2019 en 2020 zowat 137 hectare aan bomen zijn gekapt, goed voor een bomenlint van 154 kilometer, of een afstand van Oostende tot Leuven. Een deel daarvan sneuvelde zonder vergunning of beheerplan, zegt de partij. "Het punt is: Minister Demir zegt bomen bij te planten, terwijl minister Peeters -verantwoordelijk voor De Vlaamse Waterweg- ze vaak kapt zonder vergunning. Zo schiet het natuurlijk nooit op. De Vlaamse Waterweg hakt, maar baseert zich op regels die niet meer van kracht zijn", vervolgt ze. Het Agentschap voor Natuur en Bos veranderde de regels al in 2015 en bundelde ze in de zogenaamde Code van Goede Natuurpraktijk, zegt Groen. Daarin staat dat kappen langs waterwegen maar om de acht jaar kan. Voor die code van kracht werd, mocht er om de vier jaar bomen gekapt worden langs waterwegen. De code verplicht bovendien de waterbeheerder een natuurvergunning aan te vragen voor alle onderhoudswerken aan de oevers en dijken die niet onder deze criteria vallen, weet Schauvliege. "Na vijf jaar werkt De Vlaamse Waterweg nog steeds niet met die code. Net nu minister Demir meer bos belooft, is dat zuur. Opvallend is dat de kapwerken vaak over een grote oppervlakte gebeuren en dus erg ingrijpend zijn voor de omgeving. Het is vaak een kaalslag, kilometerslang zonder oog voor de ecologische waarde. Wat voor nut heeft een bomenteller als de Vlaamse overheid haar eigen kapregels overtreedt", vraagt ze zich af. De Vlaamse Waterweg zou in 2020-2021 opnieuw kappingen plannen over een lengte van 151 kilometer. Schauvliege wil dat de Vlaamse Waterweg het nu wel overal goed aanpakt met respect voor de natuur. "Dat betekent: behoud waardevolle bermen en kap niet wanneer vogels broeden, tussen maart en eind juni. Daarnaast hak gefaseerd en niet in lange aaneengesloten stukken. Zo hebben dieren altijd nog een plek om te schuilen." Verder wil Groen dat alleen grote bomen gekapt worden die een gevaar vormen voor de scheepvaart en moet er transparantie zijn over wat er met de houtresten gebeurt. (Belga)

Meer concreet gaat het over bomen op bermen of oevers langs rivieren of kanalen, licht Groen toe. Daar zou tussen 2019 en 2020 zowat 137 hectare aan bomen zijn gekapt, goed voor een bomenlint van 154 kilometer, of een afstand van Oostende tot Leuven. Een deel daarvan sneuvelde zonder vergunning of beheerplan, zegt de partij. "Het punt is: Minister Demir zegt bomen bij te planten, terwijl minister Peeters -verantwoordelijk voor De Vlaamse Waterweg- ze vaak kapt zonder vergunning. Zo schiet het natuurlijk nooit op. De Vlaamse Waterweg hakt, maar baseert zich op regels die niet meer van kracht zijn", vervolgt ze. Het Agentschap voor Natuur en Bos veranderde de regels al in 2015 en bundelde ze in de zogenaamde Code van Goede Natuurpraktijk, zegt Groen. Daarin staat dat kappen langs waterwegen maar om de acht jaar kan. Voor die code van kracht werd, mocht er om de vier jaar bomen gekapt worden langs waterwegen. De code verplicht bovendien de waterbeheerder een natuurvergunning aan te vragen voor alle onderhoudswerken aan de oevers en dijken die niet onder deze criteria vallen, weet Schauvliege. "Na vijf jaar werkt De Vlaamse Waterweg nog steeds niet met die code. Net nu minister Demir meer bos belooft, is dat zuur. Opvallend is dat de kapwerken vaak over een grote oppervlakte gebeuren en dus erg ingrijpend zijn voor de omgeving. Het is vaak een kaalslag, kilometerslang zonder oog voor de ecologische waarde. Wat voor nut heeft een bomenteller als de Vlaamse overheid haar eigen kapregels overtreedt", vraagt ze zich af. De Vlaamse Waterweg zou in 2020-2021 opnieuw kappingen plannen over een lengte van 151 kilometer. Schauvliege wil dat de Vlaamse Waterweg het nu wel overal goed aanpakt met respect voor de natuur. "Dat betekent: behoud waardevolle bermen en kap niet wanneer vogels broeden, tussen maart en eind juni. Daarnaast hak gefaseerd en niet in lange aaneengesloten stukken. Zo hebben dieren altijd nog een plek om te schuilen." Verder wil Groen dat alleen grote bomen gekapt worden die een gevaar vormen voor de scheepvaart en moet er transparantie zijn over wat er met de houtresten gebeurt. (Belga)