'Terwijl er in 2016 nog 109.865,91 m³ plaats moest ruimen, was dat vorig jaar slechts 86.573,06 m³', aldus Van Volcem.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kapt ieder jaar om uiteenlopende redenen een bepaalde hoeveelheid bomen. Uit de cijfers die Van Volcem opvroeg blijkt dat het aantal m³ geoogst hout de afgelopen jaar is gedaald. Voor vorig jaar ging het om 86.573,06 m³ of 21 procent minder dan de 109.865,91 m³ in 2016. Volgens de minister wordt er steeds gezorgd voor een positief evenwicht tussen nieuwe en gevelde bomen.

Het aantal m³ geoogst hout varieert wel tussen de verschillende provincies. 'De provincie Limburg kan de sterkste daling op haar conto schrijven. Terwijl er in 2016 nog 49.078,24 m³ plaats moest ruimen, was dat vorig jaar slechts 30.086,52 m³, ofwel -38,7 procent. West-Vlaanderen daarentegen, is de enige provincie die een stijging optekent. Zij evolueren van 7.549,94 m³ in 2016 naar 10.101,45 m³ in 2019, wat neerkomt op +33,8 procent', aldus Van Volcem.

Van Volcem noemt de algemene daling 'bemoedigend'. 'Het kappen van bomen in onze domeinbossen kende de afgelopen paar jaar een daling. Daarnaast beloofde het Agentschap Natuur en Bos om het tempo én de schaal van het aantal geoogste m³ terug te dringen met als doel op lange termijn mooie bossen met grote bomen te realiseren. De dalende evolutie sinds 2016 zou dus ook de komende jaren een vervolg moeten kennen.'

'Terwijl er in 2016 nog 109.865,91 m³ plaats moest ruimen, was dat vorig jaar slechts 86.573,06 m³', aldus Van Volcem.Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kapt ieder jaar om uiteenlopende redenen een bepaalde hoeveelheid bomen. Uit de cijfers die Van Volcem opvroeg blijkt dat het aantal m³ geoogst hout de afgelopen jaar is gedaald. Voor vorig jaar ging het om 86.573,06 m³ of 21 procent minder dan de 109.865,91 m³ in 2016. Volgens de minister wordt er steeds gezorgd voor een positief evenwicht tussen nieuwe en gevelde bomen. Het aantal m³ geoogst hout varieert wel tussen de verschillende provincies. 'De provincie Limburg kan de sterkste daling op haar conto schrijven. Terwijl er in 2016 nog 49.078,24 m³ plaats moest ruimen, was dat vorig jaar slechts 30.086,52 m³, ofwel -38,7 procent. West-Vlaanderen daarentegen, is de enige provincie die een stijging optekent. Zij evolueren van 7.549,94 m³ in 2016 naar 10.101,45 m³ in 2019, wat neerkomt op +33,8 procent', aldus Van Volcem. Van Volcem noemt de algemene daling 'bemoedigend'. 'Het kappen van bomen in onze domeinbossen kende de afgelopen paar jaar een daling. Daarnaast beloofde het Agentschap Natuur en Bos om het tempo én de schaal van het aantal geoogste m³ terug te dringen met als doel op lange termijn mooie bossen met grote bomen te realiseren. De dalende evolutie sinds 2016 zou dus ook de komende jaren een vervolg moeten kennen.'