Voor contractuele functies geldt er bij de Vlaamse overheid geen enkele nationaliteitsbeperking. Voor statutaire functies daarentegen kunnen voorlopig alleen burgers met Europese nationaliteit solliciteren. Dat is bij het Waals en het Brussels Gewest anders: daar kunnen niet-EU burgers wél statutair ambtenaar worden. Die bepaling wordt beter geschrapt, vindt Ward Kennes. "Competentie is het belangrijkste." Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans is naar eigen zeggen echter niet bevoegd. "Ik heb een brief naar de premier gestuurd en de kwestie op het Overlegcomité besproken, maar de federale regering heeft laten weten dat het niet de intentie is om de regeling deze legislatuur aan te passen." "We hebben de federale regering helemaal niet nodig", stelt Yasmine Kherbache (sp.a). "Wallonië en Brussel hebben de beslissing zelf genomen. Er wordt weliswaar voorbehoud geformuleerd in een advies van de Raad van State, maar dat is schering en inslag. Wallonië en Brussel hadden argumenten om dat negatief advies te counteren." Volgens diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva beweegt de federale overheid niet omdat zij veiligheidsfuncties moet invullen die weldegelijk gebaat zijn bij een nationaliteitsvereiste. "Maar wij kunnen als Vlaamse overheid zelf functies ontheffen van die plicht. Het is een kwestie van zoeken naar de correcte juridische oplossing." (Belga)

Voor contractuele functies geldt er bij de Vlaamse overheid geen enkele nationaliteitsbeperking. Voor statutaire functies daarentegen kunnen voorlopig alleen burgers met Europese nationaliteit solliciteren. Dat is bij het Waals en het Brussels Gewest anders: daar kunnen niet-EU burgers wél statutair ambtenaar worden. Die bepaling wordt beter geschrapt, vindt Ward Kennes. "Competentie is het belangrijkste." Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans is naar eigen zeggen echter niet bevoegd. "Ik heb een brief naar de premier gestuurd en de kwestie op het Overlegcomité besproken, maar de federale regering heeft laten weten dat het niet de intentie is om de regeling deze legislatuur aan te passen." "We hebben de federale regering helemaal niet nodig", stelt Yasmine Kherbache (sp.a). "Wallonië en Brussel hebben de beslissing zelf genomen. Er wordt weliswaar voorbehoud geformuleerd in een advies van de Raad van State, maar dat is schering en inslag. Wallonië en Brussel hadden argumenten om dat negatief advies te counteren." Volgens diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva beweegt de federale overheid niet omdat zij veiligheidsfuncties moet invullen die weldegelijk gebaat zijn bij een nationaliteitsvereiste. "Maar wij kunnen als Vlaamse overheid zelf functies ontheffen van die plicht. Het is een kwestie van zoeken naar de correcte juridische oplossing." (Belga)