Op basis van vraag en aanbod per Mechelse wijk, inclusief geplande woonuitbreidingsgebieden, zal een door de stad ingehuurd studiebureau prognoses maken voor de noden van het basis- en secundair onderwijs tot 2030. Het studiebureau zal ook locaties voor uitbreidingen en nieuwe scholen voorstellen. Op korte termijn worden al acht basisscholen van verschillende onderwijsnetten uitgebreid, zodat er tegen september zeker voldoende plaats zou zijn. De twee miljoen euro van Vlaanderen gaan onder meer naar negen nieuwe modulaire en zes permanente klassen, de aankoop van gronden, het plaatsen van sanitaire voorzieningen, een turnzaal en refter. Schepen Gennez is er alvast van overtuigd dat de maatregelen op termijn eventuele capaciteitsproblemen zullen kunnen vermijden. "De capaciteit van het onderwijs is één van de uitdagingen waar we in Mechelen de komende jaren voor staan", zegt ze. "Als we nu niet investeren, staan ouders binnenkort te kamperen voor de scholen. We kiezen daarom voor een onderbouwde visie waarbij we vooruit kijken en niet voor ad hoc oplossingen wanneer het eigenlijk al te laat is." (MVL)

Op basis van vraag en aanbod per Mechelse wijk, inclusief geplande woonuitbreidingsgebieden, zal een door de stad ingehuurd studiebureau prognoses maken voor de noden van het basis- en secundair onderwijs tot 2030. Het studiebureau zal ook locaties voor uitbreidingen en nieuwe scholen voorstellen. Op korte termijn worden al acht basisscholen van verschillende onderwijsnetten uitgebreid, zodat er tegen september zeker voldoende plaats zou zijn. De twee miljoen euro van Vlaanderen gaan onder meer naar negen nieuwe modulaire en zes permanente klassen, de aankoop van gronden, het plaatsen van sanitaire voorzieningen, een turnzaal en refter. Schepen Gennez is er alvast van overtuigd dat de maatregelen op termijn eventuele capaciteitsproblemen zullen kunnen vermijden. "De capaciteit van het onderwijs is één van de uitdagingen waar we in Mechelen de komende jaren voor staan", zegt ze. "Als we nu niet investeren, staan ouders binnenkort te kamperen voor de scholen. We kiezen daarom voor een onderbouwde visie waarbij we vooruit kijken en niet voor ad hoc oplossingen wanneer het eigenlijk al te laat is." (MVL)