Veel ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen is verouderd en veel gebouwen zijn aan een opfrisbeurt toe. De voorbije jaren zijn bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) aanvragen voor infrastructuuringrepen ingediend. Uit de aanvragen is nu een selectie gemaakt. Die aanvragen moesten aan een aantal criteria voldoen. "Niet alleen moeten ze noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid, ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een nog betere planning van het medisch aanbod", legt minister Beke uit. De enveloppe van 30 miljoen euro per jaar wordt in drie verdeeld. Zo gaat er 7 miljoen euro naar de pyschiatrische ziekenhuizen, 5,5 miljoen euro naar de revalidatieziekenhuizen en 17,5 miljoen euro naar de algemene ziekenhuizen. "We zullen nu aan de ziekenhuizen vragen om hun dossier te vervolledigen in functie van de criteria die we gedefinieerd hebben", zegt minister Beke. "Het is immers zo dat in Vlaanderen de zorgvraag drastisch is veranderd, wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename van het aantal personen met chronische aandoeningen en comorbiditeiten. De ziekenhuizen moeten zich hierop aanpassen en de Vlaamse Regering gaat hen daarin ondersteunen. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier verder uitbouwen." (Belga)

Veel ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen is verouderd en veel gebouwen zijn aan een opfrisbeurt toe. De voorbije jaren zijn bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) aanvragen voor infrastructuuringrepen ingediend. Uit de aanvragen is nu een selectie gemaakt. Die aanvragen moesten aan een aantal criteria voldoen. "Niet alleen moeten ze noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid, ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een nog betere planning van het medisch aanbod", legt minister Beke uit. De enveloppe van 30 miljoen euro per jaar wordt in drie verdeeld. Zo gaat er 7 miljoen euro naar de pyschiatrische ziekenhuizen, 5,5 miljoen euro naar de revalidatieziekenhuizen en 17,5 miljoen euro naar de algemene ziekenhuizen. "We zullen nu aan de ziekenhuizen vragen om hun dossier te vervolledigen in functie van de criteria die we gedefinieerd hebben", zegt minister Beke. "Het is immers zo dat in Vlaanderen de zorgvraag drastisch is veranderd, wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename van het aantal personen met chronische aandoeningen en comorbiditeiten. De ziekenhuizen moeten zich hierop aanpassen en de Vlaamse Regering gaat hen daarin ondersteunen. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier verder uitbouwen." (Belga)