Ondanks de recente regen is het grondwaterpeil nog niet hersteld van de voorbije droge zomers. Op 85 procent van de locaties in Vlaanderen bleven de grondwaterstanden in januari zeer laag (65%) tot laag (20%) voor de tijd van het jaar. "Hoe dieper de waterlaag gelegen is, hoe trager de aanvulling ervan. Daarom is het belangrijk om te investeren in meer natte natuur waar water maximaal vastgehouden wordt én kan infiltreren in de bodem", licht de minister toe. Demir wil daarom ook particulieren, ondernemers en lokale besturen aanmoedigen om mee de Vlaamse natuur te versterken met waardevolle natte natuurprojecten. Ze maakt via Natuur en Bos 17 miljoen euro vrij voor hun projectideeën die ze tegen 1 mei 2021 kunnen indienen. "Experten bevestigen dat het creëren van extra natte natuur een van de beste manieren is om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben voor hevige regenval. Met onze Blue Deal slaan we dan ook resoluut die weg in", luidt het bij de minister. In de Kalkense Meersen doet de minister dat door een versnelling van de investeringen en een krachtenbundeling van Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt en de gemeenten Wichelen, Laarne, Berlare en Wetteren. Concreet zal er nu in de Kalkense Meersen een globale vernatting worden doorgevoerd en het pompgemaal zal verder worden geautomatiseerd zodat er in de toekomst weer flink wat meer water in de meersen kan blijven staan. Ook de waterkwaliteit krijgt een boost. Koen Martens van de Vlaamse Milieumaatschappij: "We saneren de Kalkense vaart en verwijderen de verontreinigde waterbodem. Het gaat om 25.000 kubieke meter vervuild slib. De werken zullen in augustus al van start gaan." Met het herstel van 600 hectare wetland in de Kalkense Meersen wordt geleidelijk aan weer het traditionele systeem van winteroverstromingen opgebouwd met grasland dat tot ver in het voorjaar vochtig blijft. Dat moet ervoor zorgen dat in de lente weidevogels zoals de grutto het hier na twee moeilijke jaren weer helemaal naar hun zin krijgen. Ook voor de bever en de otter die recentelijk zijn opgedoken in het gebied én voor het herstel van vismigratie tussen de Schelde en dit wetland, is dit een cruciale stap. (Belga)

Ondanks de recente regen is het grondwaterpeil nog niet hersteld van de voorbije droge zomers. Op 85 procent van de locaties in Vlaanderen bleven de grondwaterstanden in januari zeer laag (65%) tot laag (20%) voor de tijd van het jaar. "Hoe dieper de waterlaag gelegen is, hoe trager de aanvulling ervan. Daarom is het belangrijk om te investeren in meer natte natuur waar water maximaal vastgehouden wordt én kan infiltreren in de bodem", licht de minister toe. Demir wil daarom ook particulieren, ondernemers en lokale besturen aanmoedigen om mee de Vlaamse natuur te versterken met waardevolle natte natuurprojecten. Ze maakt via Natuur en Bos 17 miljoen euro vrij voor hun projectideeën die ze tegen 1 mei 2021 kunnen indienen. "Experten bevestigen dat het creëren van extra natte natuur een van de beste manieren is om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben voor hevige regenval. Met onze Blue Deal slaan we dan ook resoluut die weg in", luidt het bij de minister. In de Kalkense Meersen doet de minister dat door een versnelling van de investeringen en een krachtenbundeling van Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt en de gemeenten Wichelen, Laarne, Berlare en Wetteren. Concreet zal er nu in de Kalkense Meersen een globale vernatting worden doorgevoerd en het pompgemaal zal verder worden geautomatiseerd zodat er in de toekomst weer flink wat meer water in de meersen kan blijven staan. Ook de waterkwaliteit krijgt een boost. Koen Martens van de Vlaamse Milieumaatschappij: "We saneren de Kalkense vaart en verwijderen de verontreinigde waterbodem. Het gaat om 25.000 kubieke meter vervuild slib. De werken zullen in augustus al van start gaan." Met het herstel van 600 hectare wetland in de Kalkense Meersen wordt geleidelijk aan weer het traditionele systeem van winteroverstromingen opgebouwd met grasland dat tot ver in het voorjaar vochtig blijft. Dat moet ervoor zorgen dat in de lente weidevogels zoals de grutto het hier na twee moeilijke jaren weer helemaal naar hun zin krijgen. Ook voor de bever en de otter die recentelijk zijn opgedoken in het gebied én voor het herstel van vismigratie tussen de Schelde en dit wetland, is dit een cruciale stap. (Belga)