Uit een nieuwe meting van de VIA-indicatoren blijkt dit jaar dat er al meerdere doelen zijn gehaald, maar ook dat er ook verschillende indicatoren in tegenovergestelde richting evolueren. Volgens Open Vld bevat de nieuwe VIA-balans "een hoop slecht nieuws". "We blijven achterophinken inzake de doelstellingen voor onderwijs, waarvan er nog maar één van de 14 is gehaald. Het percentage dat we aan onderzoek moeten besteden, gaat niet in de richting van de vooropgestelde 3 procent van het bbp maar blijft lager dan de 2,38 procent die we in 2000 haalden", aldus van Rouveroij. "En ook de warme samenleving koelt af want op indicatoren als cultuurparticipatie, sportbeoefening, levenslang leren, verenigingsleven en politieke participatie boeren we achteruit", klinkt het. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters zijn er bijkomende inspanningen nodig maar staat het buiten kijf dat VIA werkt. "Dat bewijst de grote buitenlandse interesse", zo liet Peeters optekenen. "Met die stelling toont Peeters precies aan wat VIA is, geen plan maar een reclamecampagne voor de vitrine, zonder backoffice", besluit van Rouveroij. (KAV)

Uit een nieuwe meting van de VIA-indicatoren blijkt dit jaar dat er al meerdere doelen zijn gehaald, maar ook dat er ook verschillende indicatoren in tegenovergestelde richting evolueren. Volgens Open Vld bevat de nieuwe VIA-balans "een hoop slecht nieuws". "We blijven achterophinken inzake de doelstellingen voor onderwijs, waarvan er nog maar één van de 14 is gehaald. Het percentage dat we aan onderzoek moeten besteden, gaat niet in de richting van de vooropgestelde 3 procent van het bbp maar blijft lager dan de 2,38 procent die we in 2000 haalden", aldus van Rouveroij. "En ook de warme samenleving koelt af want op indicatoren als cultuurparticipatie, sportbeoefening, levenslang leren, verenigingsleven en politieke participatie boeren we achteruit", klinkt het. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters zijn er bijkomende inspanningen nodig maar staat het buiten kijf dat VIA werkt. "Dat bewijst de grote buitenlandse interesse", zo liet Peeters optekenen. "Met die stelling toont Peeters precies aan wat VIA is, geen plan maar een reclamecampagne voor de vitrine, zonder backoffice", besluit van Rouveroij. (KAV)