In Vlaanderen wordt 47% van het ingezamelde textiel hergebruikt, 25% wordt gerecycleerd en 28% wordt verbrand of uitzonderlijk gestort. Volgens Perdaens is dat geen evidentie. Recyclage is zeer duur. Bovendien is de kwaliteit van het textiel door de fast fashion vaak van inferieure kwaliteit, zegt het parlementslid. "Vlaanderen wil echter in het kader van de ambitie om een toonaangevende regio te worden op vlak van circulaire economie er nog meer op inzetten. (...) De minister heeft een oproep gelanceerd om innovatieve recyclagetechnieken voor kledij te ondersteunen. Ik kijk uit naar het resultaat daarvan." Uit het antwoord van de minister blijkt voorts dat de onverkochte stocks van kledijwinkels onder het verbrandings- en stortverbod vallen, in tegenstelling tot in andere Europese landen. "Deze kledij wordt al te vaak geshredded tot laagwaardige toepassingen. Dat past natuurlijk niet in het verhaal van circulaire economie. Ik ben dus zeer blij met de intentie van de minister om in 2022 te onderzoeken of het op Vlaams niveau mogelijk is om het vernietigen van perfect bruikbare kledij te verbieden", aldus nog Perdaens. (Belga)

In Vlaanderen wordt 47% van het ingezamelde textiel hergebruikt, 25% wordt gerecycleerd en 28% wordt verbrand of uitzonderlijk gestort. Volgens Perdaens is dat geen evidentie. Recyclage is zeer duur. Bovendien is de kwaliteit van het textiel door de fast fashion vaak van inferieure kwaliteit, zegt het parlementslid. "Vlaanderen wil echter in het kader van de ambitie om een toonaangevende regio te worden op vlak van circulaire economie er nog meer op inzetten. (...) De minister heeft een oproep gelanceerd om innovatieve recyclagetechnieken voor kledij te ondersteunen. Ik kijk uit naar het resultaat daarvan." Uit het antwoord van de minister blijkt voorts dat de onverkochte stocks van kledijwinkels onder het verbrandings- en stortverbod vallen, in tegenstelling tot in andere Europese landen. "Deze kledij wordt al te vaak geshredded tot laagwaardige toepassingen. Dat past natuurlijk niet in het verhaal van circulaire economie. Ik ben dus zeer blij met de intentie van de minister om in 2022 te onderzoeken of het op Vlaams niveau mogelijk is om het vernietigen van perfect bruikbare kledij te verbieden", aldus nog Perdaens. (Belga)