Uit die studie, waarvan de resultaten midden april in De Tijd bekendraakten, bleek dat telecomoperatoren aanzienlijk meer moeten betalen om 5G in ons land te mogen uitrollen. De waarde van de belangrijkste radioband voor 5G, de 3,5 GHz-band, verviervoudigde tussen 2017 en 2019. Via die 3,5 GHz-band kan je snel mobiel surfen. De minimumprijs van de band bedraagt momenteel 177 miljoen euro. Bij de vorige schatting in 2017 was dat 46 miljoen euro. Het totaalbedrag van de veiling stijgt zo van 680 miljoen naar 800 miljoen euro. Maar in ons land zit de veiling van de band geblokkeerd. De federale overheid en de deelstaten zijn het niet eens over de verdeelsleutel voor de opbrengst van de veiling. Mediaminister Dalle liet in de commissie duidelijk weten dat hij bedenkingen heeft bij die studie. "De studie baseerde zich op een definitie van een mediadienst die aansluit bij de Europese definitie van audiovisuele mediadienst, die werkt met bepaalde criteria", aldus Dalle. "Maar die definitie komt volgens onze analyse niet overeen met de interne Belgische bevoegdheidsverdeling inzake radio-omroep en televisie tussen het federale niveau en de gemeenschappen. De bevoegdheden van de gemeenschappen inzake media gaan veel ruimer dan de Europese definitie. De Europese definitie geeft een minimum-omschrijving maar deze is niet verplichtend in beperking." Door sterk de bevoegdheid en de definitie te beperken, komt men volgens de Vlaamse op een kleiner en een te klein aandeel uit van wat media vertegenwoordigt in het totaal van mobiele datagebruik en data-inkomsten. "Daarnaast stel ik ook vragen bij de resultaten van de studie en hoe men tot de resultaten komt. Mij lijken bepaalde veronderstellingen over de exponentiële groei van mobiele data overroepen en zijn er bepaalde dimensies die in de studie ontbreken inzake marktontwikkeling en toekomstige spelers." Bij de vorige veiling in 2013 bedroeg de verdeelsleutel van de opbrengsten tussen de federale overheid en de deelstaten nog 80-20. Dalle benadrukte vandaag nog eens dat Vlaanderen zeker recht heeft op een aanzienlijk groter aandeel van de opbrengsten. (Belga)

Uit die studie, waarvan de resultaten midden april in De Tijd bekendraakten, bleek dat telecomoperatoren aanzienlijk meer moeten betalen om 5G in ons land te mogen uitrollen. De waarde van de belangrijkste radioband voor 5G, de 3,5 GHz-band, verviervoudigde tussen 2017 en 2019. Via die 3,5 GHz-band kan je snel mobiel surfen. De minimumprijs van de band bedraagt momenteel 177 miljoen euro. Bij de vorige schatting in 2017 was dat 46 miljoen euro. Het totaalbedrag van de veiling stijgt zo van 680 miljoen naar 800 miljoen euro. Maar in ons land zit de veiling van de band geblokkeerd. De federale overheid en de deelstaten zijn het niet eens over de verdeelsleutel voor de opbrengst van de veiling. Mediaminister Dalle liet in de commissie duidelijk weten dat hij bedenkingen heeft bij die studie. "De studie baseerde zich op een definitie van een mediadienst die aansluit bij de Europese definitie van audiovisuele mediadienst, die werkt met bepaalde criteria", aldus Dalle. "Maar die definitie komt volgens onze analyse niet overeen met de interne Belgische bevoegdheidsverdeling inzake radio-omroep en televisie tussen het federale niveau en de gemeenschappen. De bevoegdheden van de gemeenschappen inzake media gaan veel ruimer dan de Europese definitie. De Europese definitie geeft een minimum-omschrijving maar deze is niet verplichtend in beperking." Door sterk de bevoegdheid en de definitie te beperken, komt men volgens de Vlaamse op een kleiner en een te klein aandeel uit van wat media vertegenwoordigt in het totaal van mobiele datagebruik en data-inkomsten. "Daarnaast stel ik ook vragen bij de resultaten van de studie en hoe men tot de resultaten komt. Mij lijken bepaalde veronderstellingen over de exponentiële groei van mobiele data overroepen en zijn er bepaalde dimensies die in de studie ontbreken inzake marktontwikkeling en toekomstige spelers." Bij de vorige veiling in 2013 bedroeg de verdeelsleutel van de opbrengsten tussen de federale overheid en de deelstaten nog 80-20. Dalle benadrukte vandaag nog eens dat Vlaanderen zeker recht heeft op een aanzienlijk groter aandeel van de opbrengsten. (Belga)