De VAG heeft vorig jaar 117 adopties kunnen afronden, maar de vraag is veel groter. Bovendien zijn landen waarmee België samenwerkt, zoals Kazachtstan en Ethiopië, veel moeilijker geworden in het afstaan van kinderen. "Er moeten dus andere landen aangeboord worden, maar dit kanalenonderzoek door de overheid is zeer streng, té streng naar onze mening. We moeten dringend met andere landen kunnen samenwerken. Let wel, wij dringen niet aan op de 'invoer' van kinderen. Hoe meer wezen in hun eigen land kunnen geadopteerd worden, hoe beter", zegt Bernard Van Steenkiste. "Wij dringen er ook al jaren op aan dat adoptiegezinnen recht zouden hebben op goed uitgebouwde nazorg. Dat is vandaag echter geen evidentie. Daar moet dan ook dringend werk van gemaakt worden", zegt die nog. De VAG organiseert sinds 1991 een Dag van de Adoptie. Bedoeling is adoptie een beter imago te geven, ervaringen uit te wisselen en kandidaat-adoptieouders te informeren. (MUA)

De VAG heeft vorig jaar 117 adopties kunnen afronden, maar de vraag is veel groter. Bovendien zijn landen waarmee België samenwerkt, zoals Kazachtstan en Ethiopië, veel moeilijker geworden in het afstaan van kinderen. "Er moeten dus andere landen aangeboord worden, maar dit kanalenonderzoek door de overheid is zeer streng, té streng naar onze mening. We moeten dringend met andere landen kunnen samenwerken. Let wel, wij dringen niet aan op de 'invoer' van kinderen. Hoe meer wezen in hun eigen land kunnen geadopteerd worden, hoe beter", zegt Bernard Van Steenkiste. "Wij dringen er ook al jaren op aan dat adoptiegezinnen recht zouden hebben op goed uitgebouwde nazorg. Dat is vandaag echter geen evidentie. Daar moet dan ook dringend werk van gemaakt worden", zegt die nog. De VAG organiseert sinds 1991 een Dag van de Adoptie. Bedoeling is adoptie een beter imago te geven, ervaringen uit te wisselen en kandidaat-adoptieouders te informeren. (MUA)