Dat blijkt uit een studie van de rechtbank van Hasselt, die de scheeftrekking tussen Vlaanderen en Wallonië aan de kaak stelt. De gegevens staan vrijdag in De Tijd.

Wafelijzerpolitiek

In heel België zijn er gemiddeld 15.055 inwoners per rechter van de rechtbank van eerste aanleg. In Vlaanderen zitten de rechtbanken bijna allemaal boven dat gemiddelde. Leuven bijvoorbeeld telt 20.145 inwoners per rechter.

De rechtbanken van Gent en Antwerpen zijn beter bedeeld, maar die worden als grootsteden ook met meer rechtszaken geconfronteerd.

"We zijn het beu dat deze wanverhouding nooit wordt rechtgetrokken", hekelt Edward Smeets, de ondervoorzitter van de rechtbank van Hasselt. "In het verleden zijn er kaderuitbreidingen geweest. Maar dan zie je dat er volgens de wafelijzerpolitiek ook meer rechters in het zuiden bijkomen, waardoor de scheeftrekking blijft bestaan."

Cultuurverschil in de rechtspraak
Het Nationaal Verbond van Magistraten (NVM), dat de belangen van de magistraten van het openbaar ministerie, de rechters en de raadsheren behartigt, wijt het kleinere aantal rechters per inwoners in Vlaanderen aan een cultuurverschil in de rechtspraak.

De NVM-voorzitter legt uit dat de Franstalige advocaten op een andere manier pleiten dan hun Nederlandstalige collega's. "In het zuiden wordt op de Romeinse manier gepleit, in het noorden op de Germaanse, Scandinavische manier", klinkt het. "De Franstaligen hebben meer tijd nodig om een zaak te behandelen omdat ze veel uitgebreider en uitvoeriger te werk gaan. Er is een andere rechtscultuur."

Objectieve cijfers
"We moeten eerst objectieve cijfers hebben. Pas dan kunnen we de rechters herverdelen als dat nodig zou zijn", reageert minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). "Nog dit jaar wil ik de werklastmeting rond krijgen voor zowel de rechtbanken van eerste aanleg als voor de hoven van beroep."

"Ook het NVM pleit al jaren voor een objectieve werklastmeting", meldt Denoyelle. "We vragen ons af waarom dat nog steeds niet gebeurd is." De werklastmeting moet volgens het NVM onder meer gebeuren op basis van het aantal binnenkomende zaken, de doorlooptijd, de relatieve zwaarte van het dossier en specifieke problemen bij de verschillende rechtbanken. (Belga/TE)