Zondag 21 maart is het de 'Internationale Dag van het Bos'. In aanloop naar die dag maakt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir een stand van zaken op voor de bosuitbreidingsplannen richting 4.000 ha extra bos eind 2024. Dat plan om tegen eind 2024 4.000 extra bos te realiseren of "20 keer Monaco te bebossen" werd halverwege 2020 voorgesteld samen met alle betrokken actoren, gaande van natuurverenigingen tot bosgroepen en regionale landschappen. Negen maanden later maakt minister Demir een eerste tussentijdse balans op. Door de coronacrisis viel het eerste plantseizoen een beetje in het water omdat veel publieke boomplantingen moesten uitgesteld worden naar het volgende plantseizoen. Ook de publiekscampagne 'Plant je eigen bos' moest noodgedwongen even on hold gezet worden. Toch spreekt de bosteller op www.bosteller.be intussen van 215 ha extra bos. Wanneer na het volledige plantseizoen alle extra percelen op de bosteller geplaatst zijn, zal dat landen op naar schatting 320ha. Dat is al iets meer dan de 307ha extra bos onder de vorige bestuursperiode. N-VA-minister Demir spreekt van een "noodzakelijke trendbreuk". "Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo minstens vervijfvoudigd heeft". Toch zit het bebossingstempo nog niet helemaal op "kruissnelheid", geeft de N-VA-minister toe. Er wordt druk gezocht naar extra bebosbare gronden om tegen 2023 volledig op toerental te komen. "Het vinden van geschikte percelen voor extra bos is een grote uitdaging en daar steekt de voltallige Bosalliantie haar tijd en energie in", aldus Demir. "Door intensief hier verder aan te werken kunnen de oppervlaktes voor extra bos de komende plantseizoenen telkens fors zullen oplopen om tegen 2023 op kruissnelheid te komen". (Belga)

Zondag 21 maart is het de 'Internationale Dag van het Bos'. In aanloop naar die dag maakt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir een stand van zaken op voor de bosuitbreidingsplannen richting 4.000 ha extra bos eind 2024. Dat plan om tegen eind 2024 4.000 extra bos te realiseren of "20 keer Monaco te bebossen" werd halverwege 2020 voorgesteld samen met alle betrokken actoren, gaande van natuurverenigingen tot bosgroepen en regionale landschappen. Negen maanden later maakt minister Demir een eerste tussentijdse balans op. Door de coronacrisis viel het eerste plantseizoen een beetje in het water omdat veel publieke boomplantingen moesten uitgesteld worden naar het volgende plantseizoen. Ook de publiekscampagne 'Plant je eigen bos' moest noodgedwongen even on hold gezet worden. Toch spreekt de bosteller op www.bosteller.be intussen van 215 ha extra bos. Wanneer na het volledige plantseizoen alle extra percelen op de bosteller geplaatst zijn, zal dat landen op naar schatting 320ha. Dat is al iets meer dan de 307ha extra bos onder de vorige bestuursperiode. N-VA-minister Demir spreekt van een "noodzakelijke trendbreuk". "Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo minstens vervijfvoudigd heeft". Toch zit het bebossingstempo nog niet helemaal op "kruissnelheid", geeft de N-VA-minister toe. Er wordt druk gezocht naar extra bebosbare gronden om tegen 2023 volledig op toerental te komen. "Het vinden van geschikte percelen voor extra bos is een grote uitdaging en daar steekt de voltallige Bosalliantie haar tijd en energie in", aldus Demir. "Door intensief hier verder aan te werken kunnen de oppervlaktes voor extra bos de komende plantseizoenen telkens fors zullen oplopen om tegen 2023 op kruissnelheid te komen". (Belga)