Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van prognoses van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens die studie zal de uitstoot vanaf volgend jaar tot en met 2020 niet meer dalen.

Uitstootrechten

Europa verplicht België tegen 2020 vijftien procent minder broeikasgassen uit te stoten, exclusief de sectoren die al deel uitmaken van de verplichte Europese uitstoothandel. Dat streefdoel moet nog verdeeld worden over de gewesten, maar zal voor Vlaanderen vermoedelijk ook minstens vijftien procent bedragen.

Probleem is dat het VITO helemaal geen daling meer voorspeelt tussen 2013 en 2020, wat zou neerkomen op 24 miljoen ton broeikasgassen die Vlaanderen teveel zal uitstoten. Bij een gemiddelde prijs van 10 euro per ton zal de Vlaamse regering daardoor 240 miljoen euro moeten ophoesten om uitstootrechten te kopen.

Extra inspanningen

"We weten dat er extra inspanningen moeten komen", reageert Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in de krant. "Wij hebben die studie besteld en het is wel degelijk de bedoeling om in het volgende beleidsplan rekening te houden met de resultaten." (Belga/TV)

Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van prognoses van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens die studie zal de uitstoot vanaf volgend jaar tot en met 2020 niet meer dalen.Uitstootrechten Europa verplicht België tegen 2020 vijftien procent minder broeikasgassen uit te stoten, exclusief de sectoren die al deel uitmaken van de verplichte Europese uitstoothandel. Dat streefdoel moet nog verdeeld worden over de gewesten, maar zal voor Vlaanderen vermoedelijk ook minstens vijftien procent bedragen. Probleem is dat het VITO helemaal geen daling meer voorspeelt tussen 2013 en 2020, wat zou neerkomen op 24 miljoen ton broeikasgassen die Vlaanderen teveel zal uitstoten. Bij een gemiddelde prijs van 10 euro per ton zal de Vlaamse regering daardoor 240 miljoen euro moeten ophoesten om uitstootrechten te kopen.Extra inspanningen "We weten dat er extra inspanningen moeten komen", reageert Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in de krant. "Wij hebben die studie besteld en het is wel degelijk de bedoeling om in het volgende beleidsplan rekening te houden met de resultaten." (Belga/TV)