Om in het kader van de coronacrisis de meest kwetsbaren extra te kunnen ondersteunen, heeft de Vlaamse regering in juni 45 miljoen euro uitgetrokken. Een deel van dat geld is bestemd voor lokale armoede-initiatieven. Omdat veel van die initiatieven bedoeld zijn om gezinnen te ondersteunen, kunnen ze gelinkt worden met de voorwaarden die recht geven op een of meerdere toelagen van het Groeipakket, zoals de hervormde vroegere kinderbijslag sinds begin 2019 heet. Het gaat bijvoorbeeld om een sociale toeslag, zorgtoeslag of schooltoeslag. Om de lokale besturen de kans te geven zo'n "gericht, lokaal gezinsbeleid" in het kader van de COVID-19-maatregelen te voeren, wil Vlaanderen hen op een veilige manier toegang geven tot de gegevens uit het Groeipakket. Dat zal op twee manieren kunnen. Ofwel zal het betrokken lokale bestuur de mogelijkheid krijgen om een protocol te sluiten met het agentschap Opgroeien, zodat het eenmalig een lijst ontvangt van de gezinnen die een Groeipakket ontvangen met een sociale toeslag. Ofwel zal de stad of gemeente het agentschap Uitbetaling Groeipakket kunnen vragen om kwetsbare gezinnen te contacteren met de boodschap dat ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De betrokkenen zullen dan doorverwezen worden naar hun lokaal bestuur, maar zullen zelf kunnen kiezen of ze ingaan op het aanbod. (Belga)

Om in het kader van de coronacrisis de meest kwetsbaren extra te kunnen ondersteunen, heeft de Vlaamse regering in juni 45 miljoen euro uitgetrokken. Een deel van dat geld is bestemd voor lokale armoede-initiatieven. Omdat veel van die initiatieven bedoeld zijn om gezinnen te ondersteunen, kunnen ze gelinkt worden met de voorwaarden die recht geven op een of meerdere toelagen van het Groeipakket, zoals de hervormde vroegere kinderbijslag sinds begin 2019 heet. Het gaat bijvoorbeeld om een sociale toeslag, zorgtoeslag of schooltoeslag. Om de lokale besturen de kans te geven zo'n "gericht, lokaal gezinsbeleid" in het kader van de COVID-19-maatregelen te voeren, wil Vlaanderen hen op een veilige manier toegang geven tot de gegevens uit het Groeipakket. Dat zal op twee manieren kunnen. Ofwel zal het betrokken lokale bestuur de mogelijkheid krijgen om een protocol te sluiten met het agentschap Opgroeien, zodat het eenmalig een lijst ontvangt van de gezinnen die een Groeipakket ontvangen met een sociale toeslag. Ofwel zal de stad of gemeente het agentschap Uitbetaling Groeipakket kunnen vragen om kwetsbare gezinnen te contacteren met de boodschap dat ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De betrokkenen zullen dan doorverwezen worden naar hun lokaal bestuur, maar zullen zelf kunnen kiezen of ze ingaan op het aanbod. (Belga)