"Cultuur stimuleert de interculturele dialoog, het is een middel om een aantal fundamentele waarden en normen in ons buitenlands beleid onder de aandacht te brengen", verantwoordt Bourgeois de subsidie. De aanleiding van de zending is het bijwonen van onderdelen van het programma van de Vlaams-Palestijnse culturele week in Ramallah, die plaatsvindt van 2 tot 11 mei. Het 'Under Construction Festival' is een cultureel festival met een luik in Gent en Palestina, georganiseerd door de Vlaamse vzw Connexion en de Palestijnse A.M. Qattan Foundation. Connection kan rekenen op 35.000 euro voor de toekomstige samenwerking met de A.M. Quattan Foundation. Op die manier geeft het een duurzame impuls aan de relaties tussen Vlaanderen en Palestina. Die duurzaamheid kwam overigens vandaag meermaals terug in de toespraken van de minister-president. "Het festival is geen eindpunt maar het begin van een nieuwe samenwerking en een interculturele dynamiek die Vlaanderen met deze subsidie verder wil ondersteunen", aldus Bourgeois. Daarnaast kan ook de Circusschool Palestinian Circus rekenen op 35.000 euro om de creatieve mogelijkheden van Palestijnse jongeren tussen 10 en 25 jaar te stimuleren. De instelling sloeg eerder al de handen in elkaar met de Brusselse vzw Circus Zonder Handen. "Door middel van circus probeert men de Palestijnse jongeren zelfbewust te maken en in staat te stellen om constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan met als doel de samenleving op een positieve manier vorm te geven", stelde Geert Bourgeois, die eraan toevoegde dat Vlaanderen graag aan dergelijke projecten bijdraagt. Tijdens zijn bezoek aan de Al Kamandjati muziekschool kondigde de Vlaamse regeringsleider zaterdagmiddag aan dat de school, die muzieklessen aan Palestijnse jongeren geeft en het Palestijns muzikaal erfgoed probeert te bewaren, een steun van 30.000 euro aan. "Het project zet in op creatieve vaardigheden en culturele zelfontplooiing", luidde het. Bourgeois wees er nog op dat het gebrek aan contact en onwetendheid een eerste fase van potentieel conflict is. "Zelfbewuste jongeren zijn in staat constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. We moedigen dit aan in de hoop dat ze hun samenleving in de toekomst op een positieve manier vorm zullen geven", verantwoordde hij de ondersteuning van projecten als het 'Under Construction Festival' die inzetten op een open en vrije samenleving. (Belga)

"Cultuur stimuleert de interculturele dialoog, het is een middel om een aantal fundamentele waarden en normen in ons buitenlands beleid onder de aandacht te brengen", verantwoordt Bourgeois de subsidie. De aanleiding van de zending is het bijwonen van onderdelen van het programma van de Vlaams-Palestijnse culturele week in Ramallah, die plaatsvindt van 2 tot 11 mei. Het 'Under Construction Festival' is een cultureel festival met een luik in Gent en Palestina, georganiseerd door de Vlaamse vzw Connexion en de Palestijnse A.M. Qattan Foundation. Connection kan rekenen op 35.000 euro voor de toekomstige samenwerking met de A.M. Quattan Foundation. Op die manier geeft het een duurzame impuls aan de relaties tussen Vlaanderen en Palestina. Die duurzaamheid kwam overigens vandaag meermaals terug in de toespraken van de minister-president. "Het festival is geen eindpunt maar het begin van een nieuwe samenwerking en een interculturele dynamiek die Vlaanderen met deze subsidie verder wil ondersteunen", aldus Bourgeois. Daarnaast kan ook de Circusschool Palestinian Circus rekenen op 35.000 euro om de creatieve mogelijkheden van Palestijnse jongeren tussen 10 en 25 jaar te stimuleren. De instelling sloeg eerder al de handen in elkaar met de Brusselse vzw Circus Zonder Handen. "Door middel van circus probeert men de Palestijnse jongeren zelfbewust te maken en in staat te stellen om constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan met als doel de samenleving op een positieve manier vorm te geven", stelde Geert Bourgeois, die eraan toevoegde dat Vlaanderen graag aan dergelijke projecten bijdraagt. Tijdens zijn bezoek aan de Al Kamandjati muziekschool kondigde de Vlaamse regeringsleider zaterdagmiddag aan dat de school, die muzieklessen aan Palestijnse jongeren geeft en het Palestijns muzikaal erfgoed probeert te bewaren, een steun van 30.000 euro aan. "Het project zet in op creatieve vaardigheden en culturele zelfontplooiing", luidde het. Bourgeois wees er nog op dat het gebrek aan contact en onwetendheid een eerste fase van potentieel conflict is. "Zelfbewuste jongeren zijn in staat constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. We moedigen dit aan in de hoop dat ze hun samenleving in de toekomst op een positieve manier vorm zullen geven", verantwoordde hij de ondersteuning van projecten als het 'Under Construction Festival' die inzetten op een open en vrije samenleving. (Belga)