Het totale aantal vreemdelingen - langdurige verblijvers zonder de Belgische nationaliteit - is de laatste jaren sterk gestegen. Begin 2015 telde Vlaanderen voor het eerst iets meer dan 500.000 vreemdelingen, ofwel 7,8 procent. In 2005 ging het om zo'n 300.000 personen (4,9%). Kijk je ook naar wie intussen Belgische nationaliteit kreeg en hun kinderen, dan stijgt het aantal naar 1,2 miljoen personen, ofwel 18 procent van de Vlaamse bevolking, al gaat het om cijfers van 2013. Een kwart van hen is afkomstig uit de buurlanden. Iets minder dan de helft heeft een EU-achtergrond. Twee derde van de nieuwe immigranten zijn EU-bugers, vooral afkomstig uit de nieuwe (Oost-Europese) EU-lidstaten. De nieuwkomers vestigen zich vooral in de rand rond Brussel, in de grensstreek met Nederland, in de provincies Limburg en Antwerpen, en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. De onderzoekers spreken van superdiversiteit: "Dat is zowel het gevolg van een stijgende instroom, als van een groeiende heterogeniteit van nieuwkomers in Vlaanderen, dit zowel naar onder meer de herkomstregio, het demografisch profiel en de verblijfsreden. (Belga)

Het totale aantal vreemdelingen - langdurige verblijvers zonder de Belgische nationaliteit - is de laatste jaren sterk gestegen. Begin 2015 telde Vlaanderen voor het eerst iets meer dan 500.000 vreemdelingen, ofwel 7,8 procent. In 2005 ging het om zo'n 300.000 personen (4,9%). Kijk je ook naar wie intussen Belgische nationaliteit kreeg en hun kinderen, dan stijgt het aantal naar 1,2 miljoen personen, ofwel 18 procent van de Vlaamse bevolking, al gaat het om cijfers van 2013. Een kwart van hen is afkomstig uit de buurlanden. Iets minder dan de helft heeft een EU-achtergrond. Twee derde van de nieuwe immigranten zijn EU-bugers, vooral afkomstig uit de nieuwe (Oost-Europese) EU-lidstaten. De nieuwkomers vestigen zich vooral in de rand rond Brussel, in de grensstreek met Nederland, in de provincies Limburg en Antwerpen, en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. De onderzoekers spreken van superdiversiteit: "Dat is zowel het gevolg van een stijgende instroom, als van een groeiende heterogeniteit van nieuwkomers in Vlaanderen, dit zowel naar onder meer de herkomstregio, het demografisch profiel en de verblijfsreden. (Belga)