Om de twee jaar zitten de Vlaamse en Nederlandse regering samen om een aantal grensoverschrijdende dossiers te bespreken en de samenwerking te versterken. Maandag vond in de pittoreske Abdij van Middelburg (Nederland) de vierde topontmoeting plaats.

Een van de concrete dossiers waarin Vlaanderen en Nederland nauwer gaan samenwerken is de aanpak van het lerarentekort. Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een (nijpend) probleem. Zo moet Vlaanderen volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo'n 5.000 tot 7.000 leerkrachten.

Ook haar Nederlandse collega-minister Ingrid van Engelshoven is op zoek naar extra leerkrachten. Het Nederlandse ministerie verwacht een tekort van 3.000 voltijdse leerkrachten in het basisonderwijs in 2020. Daarom hebben ministers Crevits en Van Engelshoven beslist een ambtelijke taskforce op te zetten in de gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort.

Een 'evergreen' op de Vlaams-Nederlandse toppen is het dossier van de IJzeren Rijn. Het getouwtrek over de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied sleept al ettelijke jaren aan. Begin dit jaar hoopte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een doorbraak toen uit een studie bleek dat het zogenaamde 3RX-tracé - waarbij er gekozen wordt voor een tracé met omweg via het Roermond en Venlo - als beste uit de bus kwam.

Op de top is daarover afgesproken dat Vlaanderen en Nederland zullen deelnemen aan de internationale werkgroep die de Duitse bondsregering wil lanceren. Bedoeling is dat die werkgroep bekijkt hoe het spoorproject gerealiseerd kan worden.

Verder hebben minister-president Geert Bourgeois en zijn Nederlandse ambtsgenoot Rutte gesproken over de klimaatdoelstellingen en de brexit, hebben de Universiteit Gent en de Campus Zeeland een intentieverklaring ondertekend over de samenwerking rond maritiem onderzoek en is afgesproken dat er in 2019 een Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag zal worden georganiseerd.

Om de twee jaar zitten de Vlaamse en Nederlandse regering samen om een aantal grensoverschrijdende dossiers te bespreken en de samenwerking te versterken. Maandag vond in de pittoreske Abdij van Middelburg (Nederland) de vierde topontmoeting plaats. Een van de concrete dossiers waarin Vlaanderen en Nederland nauwer gaan samenwerken is de aanpak van het lerarentekort. Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een (nijpend) probleem. Zo moet Vlaanderen volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo'n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Ook haar Nederlandse collega-minister Ingrid van Engelshoven is op zoek naar extra leerkrachten. Het Nederlandse ministerie verwacht een tekort van 3.000 voltijdse leerkrachten in het basisonderwijs in 2020. Daarom hebben ministers Crevits en Van Engelshoven beslist een ambtelijke taskforce op te zetten in de gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort. Een 'evergreen' op de Vlaams-Nederlandse toppen is het dossier van de IJzeren Rijn. Het getouwtrek over de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied sleept al ettelijke jaren aan. Begin dit jaar hoopte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een doorbraak toen uit een studie bleek dat het zogenaamde 3RX-tracé - waarbij er gekozen wordt voor een tracé met omweg via het Roermond en Venlo - als beste uit de bus kwam. Op de top is daarover afgesproken dat Vlaanderen en Nederland zullen deelnemen aan de internationale werkgroep die de Duitse bondsregering wil lanceren. Bedoeling is dat die werkgroep bekijkt hoe het spoorproject gerealiseerd kan worden. Verder hebben minister-president Geert Bourgeois en zijn Nederlandse ambtsgenoot Rutte gesproken over de klimaatdoelstellingen en de brexit, hebben de Universiteit Gent en de Campus Zeeland een intentieverklaring ondertekend over de samenwerking rond maritiem onderzoek en is afgesproken dat er in 2019 een Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag zal worden georganiseerd.