Om de licenties voor het supersnelle mobiele internet te kunnen veilen, moet de federale regering een akkoord bereiken met de deelstaten. Die zijn immers bevoegd voor media. Dit voorjaar trachtten de verschillende regeringen in het overlegcomité tot een akkoord te komen, maar dat mislukte. Struikelblok blijft de verdeelsleutel van de opbrengst. Die wordt op minstens 680 miljoen euro geschat. In het verleden werd steeds een verdeelsleutel van 80/20 gehanteerd, maar ditmaal willen de gewesten een groter deel van de koek. Jambon en Jeholet zitten op dezelfde lijn. Omdat er tegenwoordig vooral media wordt verstuurd over de mobiele verbindingen, Spotify en Netlfix bijvoorbeeld, vinden ze dat de inkomsten moeten vloeien naar het niveau dat bevoegd is voor media. Nu kunnen ze het federale niveau samen gaan overtuigen van die visie. Beide regeringsleiders willen het percentage waarop ze mikken voorlopig niet noemen. "Dat is dom in een onderhandeling", zegt Jambon. De twee praatten ook over onderwijs. In 2014 sloten beide gemeenschappen een akkoord om leerkrachten uit te wisselen, zodat scholieren in het middelbaar onderwijs de andere landstaal zouden kunnen leren van een 'native speaker'. Dat werd geen succes, blijkt nu. Jambon en Jeholet willen bekijken wat er moet gebeuren om het project echt van de grond te krijgen. De heikele discussie over de artsenquota stond dan weer niet op de agenda. "Daarvoor ontbreekt er een partij. Het federale niveau heeft daar een belangrijke rol in", aldus Jambon. Ook van de federale formatie hielden de twee zich naar eigen zeggen afzijdig. (Belga)

Om de licenties voor het supersnelle mobiele internet te kunnen veilen, moet de federale regering een akkoord bereiken met de deelstaten. Die zijn immers bevoegd voor media. Dit voorjaar trachtten de verschillende regeringen in het overlegcomité tot een akkoord te komen, maar dat mislukte. Struikelblok blijft de verdeelsleutel van de opbrengst. Die wordt op minstens 680 miljoen euro geschat. In het verleden werd steeds een verdeelsleutel van 80/20 gehanteerd, maar ditmaal willen de gewesten een groter deel van de koek. Jambon en Jeholet zitten op dezelfde lijn. Omdat er tegenwoordig vooral media wordt verstuurd over de mobiele verbindingen, Spotify en Netlfix bijvoorbeeld, vinden ze dat de inkomsten moeten vloeien naar het niveau dat bevoegd is voor media. Nu kunnen ze het federale niveau samen gaan overtuigen van die visie. Beide regeringsleiders willen het percentage waarop ze mikken voorlopig niet noemen. "Dat is dom in een onderhandeling", zegt Jambon. De twee praatten ook over onderwijs. In 2014 sloten beide gemeenschappen een akkoord om leerkrachten uit te wisselen, zodat scholieren in het middelbaar onderwijs de andere landstaal zouden kunnen leren van een 'native speaker'. Dat werd geen succes, blijkt nu. Jambon en Jeholet willen bekijken wat er moet gebeuren om het project echt van de grond te krijgen. De heikele discussie over de artsenquota stond dan weer niet op de agenda. "Daarvoor ontbreekt er een partij. Het federale niveau heeft daar een belangrijke rol in", aldus Jambon. Ook van de federale formatie hielden de twee zich naar eigen zeggen afzijdig. (Belga)