Ter herinnering: het Brussels gewest wilde vanaf 1 januari de geluidsnormen verstrengen, maar omdat de Vlaamse regering een belangenconflict inriep, is die beslissing voorlopig uitgesteld. De Brusselse beslissing belandde op die manier voor 60 dagen in de koelkast. Het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen in ons land, boog zich gisteren over het netelige dossier. Als er namelijk tegen 21 februari geen oplossing gevonden wordt, loopt het belangenconflict af en treden de strengere Brusselse normen in werking. Tot een oplossing kwam het niet. Integendeel, de impasse lijkt nog groter dan voordien. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts weigert de Brusselse regering zelfs verder overleg. "Men is zelfs niet meer bereid om aan tafel te gaan zitten om naar een consensus te zoeken", aldus de N-VA-minister. Hij wil vanuit de Vlaamse regering "alle juridische maatregelen uitputten" om de Brusselse beslissing tegen te gaan. Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister van Leefmilieu Céline Frémault ontkennen dat er aan Brusselse kant geen bereidheid is tot overleg. "Wij vragen al meer dan 2 jaar overleg", klinkt het. De Brusselse regering wil volgens Vervoort vooral dat de federale regering initiatief neemt en werk maakt van "een globale oplossing" (met daarin ook de vliegwet, red.). Premier Charles Michel is alvast van plan om de regeringen vervroegd rond de tafel te brengen rond het dossier. Normaal gezien zou het volgende Overlegcomité plaatsvinden op 22 februari, dus pas na het verstrijken van de termijn van het belangenconflict. Bedoeling is om het Overlegcomité daarom een beetje te vervroegen in een poging om alsnog uit de impasse te geraken. (Belga)

Ter herinnering: het Brussels gewest wilde vanaf 1 januari de geluidsnormen verstrengen, maar omdat de Vlaamse regering een belangenconflict inriep, is die beslissing voorlopig uitgesteld. De Brusselse beslissing belandde op die manier voor 60 dagen in de koelkast. Het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen in ons land, boog zich gisteren over het netelige dossier. Als er namelijk tegen 21 februari geen oplossing gevonden wordt, loopt het belangenconflict af en treden de strengere Brusselse normen in werking. Tot een oplossing kwam het niet. Integendeel, de impasse lijkt nog groter dan voordien. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts weigert de Brusselse regering zelfs verder overleg. "Men is zelfs niet meer bereid om aan tafel te gaan zitten om naar een consensus te zoeken", aldus de N-VA-minister. Hij wil vanuit de Vlaamse regering "alle juridische maatregelen uitputten" om de Brusselse beslissing tegen te gaan. Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister van Leefmilieu Céline Frémault ontkennen dat er aan Brusselse kant geen bereidheid is tot overleg. "Wij vragen al meer dan 2 jaar overleg", klinkt het. De Brusselse regering wil volgens Vervoort vooral dat de federale regering initiatief neemt en werk maakt van "een globale oplossing" (met daarin ook de vliegwet, red.). Premier Charles Michel is alvast van plan om de regeringen vervroegd rond de tafel te brengen rond het dossier. Normaal gezien zou het volgende Overlegcomité plaatsvinden op 22 februari, dus pas na het verstrijken van de termijn van het belangenconflict. Bedoeling is om het Overlegcomité daarom een beetje te vervroegen in een poging om alsnog uit de impasse te geraken. (Belga)