Volgens het stuurcomité viel de beslissing op basis van een studie waarin de verschillende alternatieven naast elkaar werden gelegd en waren er argumenten voor de brug op zowel verkeerstechnisch, nautisch als financieel vlak. Ook het feit dat de belevingswaarde en het veiligheidsgevoel er beter is dan bij een tunnel, speelde mee. De keuze viel op een hoge variant van de brug, zodat binnenvaartverkeer er vlot onderdoor kan en de brug slechts "een beperkt aantal keer" zal moeten openen voor maritiem scheepvaartverkeer. De brug moet een essentieel onderdeel vormen van de verkeersinfrastructuur die rond Antwerpen wordt aangelegd in het kader van de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond. Zo zou het mogelijk worden om bestaande en nieuwe fietsverbindingen in de ringzone en op Linkeroever met elkaar te verbinden en op die manier te optimaliseren. Dat moet dan weer bijdragen aan de modal shift naar minder autogebruik. "De brug is in eerste instantie een mobiliteitsproject", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Samen met de fietserstunnel die aangelegd wordt in de nieuwe Scheldetunnel tussen het Sint-Annabos en het Noordkasteel maakt ze de 'fietsring' rond de stad compleet. Ook de bestaande capaciteitsproblemen voor het verwerken van fietsverkeer via de Sint-Annatunnel en de Kennedytunnel moeten dankzij de brug tot het verleden behoren. Tegelijk zal de brug voor de stad een landmark zijn." (Belga)

Volgens het stuurcomité viel de beslissing op basis van een studie waarin de verschillende alternatieven naast elkaar werden gelegd en waren er argumenten voor de brug op zowel verkeerstechnisch, nautisch als financieel vlak. Ook het feit dat de belevingswaarde en het veiligheidsgevoel er beter is dan bij een tunnel, speelde mee. De keuze viel op een hoge variant van de brug, zodat binnenvaartverkeer er vlot onderdoor kan en de brug slechts "een beperkt aantal keer" zal moeten openen voor maritiem scheepvaartverkeer. De brug moet een essentieel onderdeel vormen van de verkeersinfrastructuur die rond Antwerpen wordt aangelegd in het kader van de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond. Zo zou het mogelijk worden om bestaande en nieuwe fietsverbindingen in de ringzone en op Linkeroever met elkaar te verbinden en op die manier te optimaliseren. Dat moet dan weer bijdragen aan de modal shift naar minder autogebruik. "De brug is in eerste instantie een mobiliteitsproject", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Samen met de fietserstunnel die aangelegd wordt in de nieuwe Scheldetunnel tussen het Sint-Annabos en het Noordkasteel maakt ze de 'fietsring' rond de stad compleet. Ook de bestaande capaciteitsproblemen voor het verwerken van fietsverkeer via de Sint-Annatunnel en de Kennedytunnel moeten dankzij de brug tot het verleden behoren. Tegelijk zal de brug voor de stad een landmark zijn." (Belga)