'De Vlaamse Gemeenschap wentelt een belangrijk deel van haar verantwoordelijkheid voor de integratie van blinde en slechtziende kinderen in het gewone onderwijs af op de vrijwillige inzet van hun omgeving.' In een recent vonnis is een Brusselse rechter streng voor de Vlaamse overheid: wie verwacht dat scholieren met een beperking integreren in reguliere scholen - de inzet van het veelbesproken M-decreet - móét voldoende GON-ondersteuning bieden. GON staat voor 'geïntegreerd onderwijs'.

Vandaag krijgen blinde en slechtziende kinderen vier tot maximaal zes uren GON-begeleiding per week. Volgens de rechter is dat onvoldoende om de visuele ­communicatie­barrière te doorbreken. Conclusie: er is sprake van discriminatie. Begin volgend schooljaar móét Vlaanderen voor Anaïs, Freya en Laurens in een GON-pakket op maat voorzien, van 10 tot 17 uren per week - op straffe van een dwangsom.

Het vonnis heeft een grote precedentswaarde, benadrukt advocaat Joos Roets. Op basis van deze rechtspraak kunnen andere kinderen met een beperking naar de rechtbank trekken om hun recht op redelijke aanpassingen ten volle te doen gelden. Het kan de overheid een smak geld kosten, maar ook op dat vlak anticipeert de rechter: de Vlaamse Gemeenschap heeft voldoende 'ruime financiële middelen', stipuleert het vonnis.

'De Vlaamse Gemeenschap wentelt een belangrijk deel van haar verantwoordelijkheid voor de integratie van blinde en slechtziende kinderen in het gewone onderwijs af op de vrijwillige inzet van hun omgeving.' In een recent vonnis is een Brusselse rechter streng voor de Vlaamse overheid: wie verwacht dat scholieren met een beperking integreren in reguliere scholen - de inzet van het veelbesproken M-decreet - móét voldoende GON-ondersteuning bieden. GON staat voor 'geïntegreerd onderwijs'. Vandaag krijgen blinde en slechtziende kinderen vier tot maximaal zes uren GON-begeleiding per week. Volgens de rechter is dat onvoldoende om de visuele ­communicatie­barrière te doorbreken. Conclusie: er is sprake van discriminatie. Begin volgend schooljaar móét Vlaanderen voor Anaïs, Freya en Laurens in een GON-pakket op maat voorzien, van 10 tot 17 uren per week - op straffe van een dwangsom. Het vonnis heeft een grote precedentswaarde, benadrukt advocaat Joos Roets. Op basis van deze rechtspraak kunnen andere kinderen met een beperking naar de rechtbank trekken om hun recht op redelijke aanpassingen ten volle te doen gelden. Het kan de overheid een smak geld kosten, maar ook op dat vlak anticipeert de rechter: de Vlaamse Gemeenschap heeft voldoende 'ruime financiële middelen', stipuleert het vonnis.