Vanaf 1 oktober kunnen de deelstaten beslissen om het Covid Safe Ticket ook op te leggen in bijvoorbeeld, horeca, sportclubs of culturele ruimtes. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn verschillende gemeenten vragende partij om zelf lokaal strengere maatregelen te kunnen nemen. "Het is eerst en vooral belangrijk om te zeggen dat Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad heeft, wat de noodzaak bij ons minder groot maakt dan in bijvoorbeeld Brussel", zegt Katrien Schryvers. "Maar stel dat de besmettingscijfers weer omhoog gaan, en er grote verschillen opduiken tussen de gemeenten, kan het een interessante piste zijn om hen de autonomie te geven om maatregelen te nemen. Ook de vaccinatiegraad kan daarin een rol spelen. We zien toch nog een aantal gemeenten met een percentage onder de 70." Schryvers krijgt alvast de steun van Hannes Anaf (Vooruit). "De situatie in Vlaanderen is niet overal dezelfde en met de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, riskeren gemeenten in de rand slachtoffer te worden van niet-gevaccineerde personen die daar zichzelf en anderen in gevaar gaan brengen", zegt hij. "Een one size fits all-beleid volstaat in zo'n geval niet. Nu de federale regering regionale verschillen in het coronabeleid mogelijk gemaakt heeft, moeten we die maximaal benutten." Open Vld is terughoudender. "Ik ben altijd een koele minnaar van het Covid Safe Ticket geweest, omdat ik ervan uitging dat we wel tot een voldoende vaccinatiegraad zouden komen", zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "Het is nu afwachten wat de cijfers zullen doen. Als blijkt dat er toch moet ingegrepen worden, denk ik dat de gemeenten een goede bondgenoot kunnen zijn." Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarnaast om ook een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers van ziekenhuizen of woonzorgcentra. "Er zal advies worden gevraagd aan de taskforce zorg", reageert het kabinet van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). "Voor de zorgsector kan het vrijwillige gebruik van het ticket interessant zijn. Vlaanderen doet het zeer goed qua vaccinatiegraad, een verplicht gebruik is daarom minder nodig." (Belga)

Vanaf 1 oktober kunnen de deelstaten beslissen om het Covid Safe Ticket ook op te leggen in bijvoorbeeld, horeca, sportclubs of culturele ruimtes. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn verschillende gemeenten vragende partij om zelf lokaal strengere maatregelen te kunnen nemen. "Het is eerst en vooral belangrijk om te zeggen dat Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad heeft, wat de noodzaak bij ons minder groot maakt dan in bijvoorbeeld Brussel", zegt Katrien Schryvers. "Maar stel dat de besmettingscijfers weer omhoog gaan, en er grote verschillen opduiken tussen de gemeenten, kan het een interessante piste zijn om hen de autonomie te geven om maatregelen te nemen. Ook de vaccinatiegraad kan daarin een rol spelen. We zien toch nog een aantal gemeenten met een percentage onder de 70." Schryvers krijgt alvast de steun van Hannes Anaf (Vooruit). "De situatie in Vlaanderen is niet overal dezelfde en met de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, riskeren gemeenten in de rand slachtoffer te worden van niet-gevaccineerde personen die daar zichzelf en anderen in gevaar gaan brengen", zegt hij. "Een one size fits all-beleid volstaat in zo'n geval niet. Nu de federale regering regionale verschillen in het coronabeleid mogelijk gemaakt heeft, moeten we die maximaal benutten." Open Vld is terughoudender. "Ik ben altijd een koele minnaar van het Covid Safe Ticket geweest, omdat ik ervan uitging dat we wel tot een voldoende vaccinatiegraad zouden komen", zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "Het is nu afwachten wat de cijfers zullen doen. Als blijkt dat er toch moet ingegrepen worden, denk ik dat de gemeenten een goede bondgenoot kunnen zijn." Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarnaast om ook een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers van ziekenhuizen of woonzorgcentra. "Er zal advies worden gevraagd aan de taskforce zorg", reageert het kabinet van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). "Voor de zorgsector kan het vrijwillige gebruik van het ticket interessant zijn. Vlaanderen doet het zeer goed qua vaccinatiegraad, een verplicht gebruik is daarom minder nodig." (Belga)