In 2016 engageerde de Vlaamse regering zich ertoe om vanaf 2017 jaarlijks een begroting voor te leggen die structureel in evenwicht zou zijn. In 2017 werd die doelstelling al ruimschoots bereikt, met een overschot van 470,3 miljoen euro.

Ook voor 2018 wordt de budgettaire doelstelling gehaald. Volgens het monitoringcomité kan de Vlaamse regering voor 2018 namelijk een ruim overschot van 390 miljoen euro noteren ten opzichte van de doelstelling. Het overschot komt er onder meer door de extra ontvangsten uit de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting (+103,1 miljoen euro), de extra ontvangsten uit erfbelastingen (+98,6 miljoen euro), een hoger dan ingeschatte globale onderbenutting van de kredieten (+120 miljoen euro), en een beter dan verwacht resultaat van de hogescholen en universiteiten (+53,4 miljoen euro).

Begrotingsminister Lydia Peeters (Open VLD) reageert tevreden. 'De Vlaamse begroting is na enkele moeilijke jaren terug op orde gezet. We houden als Vlaamse regering dus woord. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we sinds 2017 budgettair mooi op schema', aldus Peeters.

De Open VLD-minister wijst erop dat het overschot van 390 miljoen euro integraal naar Vlaamse schuldafbouw zal gaan. 'We dringen zo de Vlaamse schuld terug en respecteren ook de Vlaamse schuldnorm. Tegelijk zetten we verder in op bijkomende investeringen in zorg, onderzoek en ontwikkeling en infrastructuur', aldus Peetes.

In 2016 engageerde de Vlaamse regering zich ertoe om vanaf 2017 jaarlijks een begroting voor te leggen die structureel in evenwicht zou zijn. In 2017 werd die doelstelling al ruimschoots bereikt, met een overschot van 470,3 miljoen euro. Ook voor 2018 wordt de budgettaire doelstelling gehaald. Volgens het monitoringcomité kan de Vlaamse regering voor 2018 namelijk een ruim overschot van 390 miljoen euro noteren ten opzichte van de doelstelling. Het overschot komt er onder meer door de extra ontvangsten uit de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting (+103,1 miljoen euro), de extra ontvangsten uit erfbelastingen (+98,6 miljoen euro), een hoger dan ingeschatte globale onderbenutting van de kredieten (+120 miljoen euro), en een beter dan verwacht resultaat van de hogescholen en universiteiten (+53,4 miljoen euro). Begrotingsminister Lydia Peeters (Open VLD) reageert tevreden. 'De Vlaamse begroting is na enkele moeilijke jaren terug op orde gezet. We houden als Vlaamse regering dus woord. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we sinds 2017 budgettair mooi op schema', aldus Peeters. De Open VLD-minister wijst erop dat het overschot van 390 miljoen euro integraal naar Vlaamse schuldafbouw zal gaan. 'We dringen zo de Vlaamse schuld terug en respecteren ook de Vlaamse schuldnorm. Tegelijk zetten we verder in op bijkomende investeringen in zorg, onderzoek en ontwikkeling en infrastructuur', aldus Peetes.