Dat schrijft De Standaard donderdag.

Europa moet tegen 2030 27 procent van zijn energie halen uit hernieuw­bare bronnen, zoals wind, zon, geothermie of biomassa. Omdat de huidige, niet-bindende, doelstellingen onvoldoende zijn om de klimaatbeloftes van Parijs te halen, willen het Europees Parlement en de Europese Commissie dat aandeel hernieuwbare energie in 2030 opkrikken tot respectievelijk 35 en 30 procent.

De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten. De onderhandelingen in de Europese Raad zijn nog bezig, maar de verwachte scheidingslijn tekent zich al af. Landen als Frankrijk, Nederland, Zweden en Spanje zijn gewonnen voor ambitieuzere doelstellingen, terwijl traditioneel klimaatsceptische landen als Polen, Tsjechië en Hongarije dwarsliggen. Die zijn vaak nog sterk afhankelijk van vervuilende steenkool voor hun stroom.

Alleen: deze keer kunnen ze ook rekenen op de steun van... België. Ons land wil geen ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie onderschrijven omdat de Vlaamse regering op de rem staat, blijkt uit het verslag van een coördinatievergadering tussen de gewesten dat de SP.A in handen kreeg.

'Het is makkelijk om van alles te beloven als je het achteraf niet kunt waarmaken', zegt Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en energiespecialist van de N-VA. 'Wij willen eerst een impactstudie over de haalbaarheid. De Europese Commissie heeft die voor Europa gemaakt, terwijl ze ons land alleen mondeling heeft gezegd 'dat de impact beperkt zal zijn'. Beleid moet gebouwd zijn op bewijs. Ook in Parijs hebben we makkelijk beslist dat we de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius moeten houden. En nu stellen we vast dat we die doelstelling niet halen.'

Ook Geert Bourgeois (N-VA) wil eerst een impactstudie zien voor hij zich verder engageert. Dat zei de minister-president aan SP.A-parlementslid Bruno Tobback. Volgens Bourgeois had de Europese Commissie zo'n impactstudie ook beloofd, maar heeft hij enkel een telefoontje gekregen met de boodschap dat de impact 'beperkt' zou zijn. 'Neem me niet kwalijk, ik vind het niet ernstig om daarmee vooruit te gaan. We wachten dus op die impactanalyse', aldus Bourgeois.

Het kabinet-Bourgeois ontkent dat de Vlaamse regering ambitie zou missen. 'We zijn heel ambitieus, maar het moet haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn', klinkt het. Zo is het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen op 11 jaar tijd met maar 4,5 procent verhoogd. 'De kostprijs was 20 miljard euro, waarvan we tot 2032 nog altijd 700 miljoen euro moeten betalen', aldus Bourgeois. Aan ambitieuzere doelstellingen hangt ook een kostprijs. 'Niets is gratis, ook hernieuwbare energie niet.'

'We zijn zeer ambitieus en we blokkeren niets', aldus Bourgeois. 'Ik houd me aan de feiten, de metingen en de resultaten die er zijn. Ik weet dat we allemaal voluntaristisch zijn, maar als we doelstellingen formuleren, moeten ze onderbouwd zijn', zegt de Vlaamse regeringsleider.

Bourgeois wacht daarbij ook op een potentieelstudie van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). 'Minister Tommelein zal met voorstellen voor Vlaanderen komen. Op basis van die Vlaamse studies zullen we in staat zijn Europese engagementen aan te gaan'.

Europa krikt doelstelling hernieuwbare energie op naar 32 procent tegen 2030

Het aandeel van hernieuwbare energie moet in de Europese Unie tegen 2030 toegenomen zijn tot 32 procent. Daarover hebben de onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees parlement en de Europese Commissie donderdagochtend een akkoord bereikt.

De doelstelling ligt 5 procentpunten hoger dan oorspronkelijk gepland. Het aandeel hernieuwbare energie (uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa) in de EU bedraagt momenteel ongeveer 17 procent. De uitbouw moet helpen om de EU-klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2030 zou de uitstoot van CO2 40 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen.

'Steenkool-Vlaanderen van N-VA haalt slag niet thuis'

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) is tevreden dat 'het Steenkool-Vlaanderen van N-VA zijn slag niet heeft thuisgehaald'. Zo reageert ze op de afspraak die onderhandelaars van de Europese regeringen en het Europees Parlement donderdagochtend hebben bereikt om het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2030 op te trekken tot 32 procent.

'In plaats van de 27 procent hernieuwbare energie tegen 2030, waar Vlaanderen samen met de steen- en bruinkoollanden uit Oost-Europa voor gevochten heeft, hebben we nu gelukkig een akkoord rond een bindende doelstelling van 32 procent', reageert Van Brempt. De sociaaldemocrate, die de energiedossiers binnen haar Europese fractie coördineert, had graag nog meer ambitie gezien, maar spreekt niettemin van 'een grote stap vooruit'. Ze merkt ook op dat de doelstelling nog opgetild kan worden. Sp.a kloeg donderdagochtend nog aan dat de Vlaamse regering in de onderhandelingen op de rem stond.

Dat er toch een akkoord is bereikt, toont volgens Van Brempt dat 'België steeds minder kan wegen op het Europese beleid door de tegendraadse houding van N-VA in heel wat Europese dossiers'. Onder de lidstaten was er immers geen blokkeringsminderheid en zo kon België niet wegen op het eindresultaat, merkt ze op. 'Het Steenkool-Vlaanderen van de regering Bourgeois heeft zichzelf op het Europese toneel volledig buitenspel gezet.'

Het akkoord van de onderhandelaars moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees parlement. 'Wij hopen dat ons land bij de stemming in de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) alsnog het bereikte akkoord mee goedkeurt en niet langer langs de verkeerde kant van de geschiedenis blijft staan'.

Dat schrijft De Standaard donderdag. Europa moet tegen 2030 27 procent van zijn energie halen uit hernieuw­bare bronnen, zoals wind, zon, geothermie of biomassa. Omdat de huidige, niet-bindende, doelstellingen onvoldoende zijn om de klimaatbeloftes van Parijs te halen, willen het Europees Parlement en de Europese Commissie dat aandeel hernieuwbare energie in 2030 opkrikken tot respectievelijk 35 en 30 procent. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten. De onderhandelingen in de Europese Raad zijn nog bezig, maar de verwachte scheidingslijn tekent zich al af. Landen als Frankrijk, Nederland, Zweden en Spanje zijn gewonnen voor ambitieuzere doelstellingen, terwijl traditioneel klimaatsceptische landen als Polen, Tsjechië en Hongarije dwarsliggen. Die zijn vaak nog sterk afhankelijk van vervuilende steenkool voor hun stroom. Alleen: deze keer kunnen ze ook rekenen op de steun van... België. Ons land wil geen ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie onderschrijven omdat de Vlaamse regering op de rem staat, blijkt uit het verslag van een coördinatievergadering tussen de gewesten dat de SP.A in handen kreeg. 'Het is makkelijk om van alles te beloven als je het achteraf niet kunt waarmaken', zegt Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en energiespecialist van de N-VA. 'Wij willen eerst een impactstudie over de haalbaarheid. De Europese Commissie heeft die voor Europa gemaakt, terwijl ze ons land alleen mondeling heeft gezegd 'dat de impact beperkt zal zijn'. Beleid moet gebouwd zijn op bewijs. Ook in Parijs hebben we makkelijk beslist dat we de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius moeten houden. En nu stellen we vast dat we die doelstelling niet halen.' Ook Geert Bourgeois (N-VA) wil eerst een impactstudie zien voor hij zich verder engageert. Dat zei de minister-president aan SP.A-parlementslid Bruno Tobback. Volgens Bourgeois had de Europese Commissie zo'n impactstudie ook beloofd, maar heeft hij enkel een telefoontje gekregen met de boodschap dat de impact 'beperkt' zou zijn. 'Neem me niet kwalijk, ik vind het niet ernstig om daarmee vooruit te gaan. We wachten dus op die impactanalyse', aldus Bourgeois. Het kabinet-Bourgeois ontkent dat de Vlaamse regering ambitie zou missen. 'We zijn heel ambitieus, maar het moet haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn', klinkt het. Zo is het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen op 11 jaar tijd met maar 4,5 procent verhoogd. 'De kostprijs was 20 miljard euro, waarvan we tot 2032 nog altijd 700 miljoen euro moeten betalen', aldus Bourgeois. Aan ambitieuzere doelstellingen hangt ook een kostprijs. 'Niets is gratis, ook hernieuwbare energie niet.' 'We zijn zeer ambitieus en we blokkeren niets', aldus Bourgeois. 'Ik houd me aan de feiten, de metingen en de resultaten die er zijn. Ik weet dat we allemaal voluntaristisch zijn, maar als we doelstellingen formuleren, moeten ze onderbouwd zijn', zegt de Vlaamse regeringsleider. Bourgeois wacht daarbij ook op een potentieelstudie van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). 'Minister Tommelein zal met voorstellen voor Vlaanderen komen. Op basis van die Vlaamse studies zullen we in staat zijn Europese engagementen aan te gaan'.