Een exacte rangschikking van landen op het vlak van studiekosten en -toelagen maakt de Europese Commissie niet, aangezien de systemen van de 28 EU-lidstaten en 10 andere onderzochte landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije sterk verschillen en moeilijk vergelijkbaar zijn. In Vlaanderen betalen bijvoorbeeld nagenoeg alle studenten inschrijvingsgeld, terwijl dat in negen landen, onder meer de Scandinavische landen, niet eens bestaat. Het Vlaamse "rugzaksysteem" is dan weer uniek in Europa. Een student begint in Vlaanderen aan zijn loopbaan met een leerkrediet van 140 studiepunten, waarvan er bij de start van elk normaal academiejaar 60 worden afgetrokken. De student kan die vervolgens terugverdienen door te slagen en de onderwijsinstelling kan studenten met een negatief leerkrediet weigeren of er een hoger inschrijvingsgeld aan vragen. Heel wat andere landen bieden specifieke studietoelages aan op basis van studieresultaten. In Vlaanderen zijn er alleen studiebeurzen voor studenten in kwetsbare socio-economische situaties. Dat is wel 21 procent van de studentenpopulatie, terwijl dat in Franstalig België 'slechts' 13 procent is. Maar daar moet maar 83 procent van de studenten inschrijvingsgeld betalen, in Vlaanderen zowat iedereen. De Franse Gemeenschap heeft in tegenstelling tot Vlaanderen ook een systeem van studieleningen, maar dat wordt nauwelijks gebruikt (minder dan 0,01 procent). (Belga)

Een exacte rangschikking van landen op het vlak van studiekosten en -toelagen maakt de Europese Commissie niet, aangezien de systemen van de 28 EU-lidstaten en 10 andere onderzochte landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije sterk verschillen en moeilijk vergelijkbaar zijn. In Vlaanderen betalen bijvoorbeeld nagenoeg alle studenten inschrijvingsgeld, terwijl dat in negen landen, onder meer de Scandinavische landen, niet eens bestaat. Het Vlaamse "rugzaksysteem" is dan weer uniek in Europa. Een student begint in Vlaanderen aan zijn loopbaan met een leerkrediet van 140 studiepunten, waarvan er bij de start van elk normaal academiejaar 60 worden afgetrokken. De student kan die vervolgens terugverdienen door te slagen en de onderwijsinstelling kan studenten met een negatief leerkrediet weigeren of er een hoger inschrijvingsgeld aan vragen. Heel wat andere landen bieden specifieke studietoelages aan op basis van studieresultaten. In Vlaanderen zijn er alleen studiebeurzen voor studenten in kwetsbare socio-economische situaties. Dat is wel 21 procent van de studentenpopulatie, terwijl dat in Franstalig België 'slechts' 13 procent is. Maar daar moet maar 83 procent van de studenten inschrijvingsgeld betalen, in Vlaanderen zowat iedereen. De Franse Gemeenschap heeft in tegenstelling tot Vlaanderen ook een systeem van studieleningen, maar dat wordt nauwelijks gebruikt (minder dan 0,01 procent). (Belga)