De Vlaamse regering streeft ernaar om zoveel mogelijk niet-betwiste facturen tijdig te betalen. Dat betaalgedrag wordt ook opgevolgd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid in 2019 86 procent van haar 157.452 niet-betwiste facturen tijdig heeft betaald. In 2016 lag dat cijfer nog op 71,7 procent. De verbetering is vooral toe te schrijven aan het gebruik van elektronische facturen. "Als we ons betaalbedrag opsplitsen in de betaalwijze, zien we vooral dat de elektronische facturatie een efficiënt en snel instrument is", zegt minister Diependaele. "We zetten daarom volop in op e-invoicing, wat ook wordt aangegeven door het stijgend aantal facturen dat we op deze manier verwerken. In 2018 was dat 50 procent, vandaag verwerken we 60 procent van onze facturen volledig elektronisch. Dit willen we de komende jaren verder opkrikken." De Vlaamse overheid betaalt dankzij e-invoicing ook steeds vaker vroeger terug dan de vervaldag. Zo werd in 2019 de helft van de facturen betaald 23 dagen na de factuurdatum. Dat is negen dagen sneller dan in 2018. Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor ICT, reageert tevreden: "Ook in het bedrijfsleven wordt e-invoicing steeds meer de standaard. Als Vlaamse overheid moeten we streven naar een voorbeeldrol op het vlak van digitalisering, zeker wanneer het een invloed heeft op de administratieve eenvoud en financiële gezondheid van bedrijven. In tegenstelling tot de manuele verwerking van de papieren exemplaren, kennen elektronische facturen een kortere doorlooptijd. Dit leidt tot snellere betalingen." (Belga)

De Vlaamse regering streeft ernaar om zoveel mogelijk niet-betwiste facturen tijdig te betalen. Dat betaalgedrag wordt ook opgevolgd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid in 2019 86 procent van haar 157.452 niet-betwiste facturen tijdig heeft betaald. In 2016 lag dat cijfer nog op 71,7 procent. De verbetering is vooral toe te schrijven aan het gebruik van elektronische facturen. "Als we ons betaalbedrag opsplitsen in de betaalwijze, zien we vooral dat de elektronische facturatie een efficiënt en snel instrument is", zegt minister Diependaele. "We zetten daarom volop in op e-invoicing, wat ook wordt aangegeven door het stijgend aantal facturen dat we op deze manier verwerken. In 2018 was dat 50 procent, vandaag verwerken we 60 procent van onze facturen volledig elektronisch. Dit willen we de komende jaren verder opkrikken." De Vlaamse overheid betaalt dankzij e-invoicing ook steeds vaker vroeger terug dan de vervaldag. Zo werd in 2019 de helft van de facturen betaald 23 dagen na de factuurdatum. Dat is negen dagen sneller dan in 2018. Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor ICT, reageert tevreden: "Ook in het bedrijfsleven wordt e-invoicing steeds meer de standaard. Als Vlaamse overheid moeten we streven naar een voorbeeldrol op het vlak van digitalisering, zeker wanneer het een invloed heeft op de administratieve eenvoud en financiële gezondheid van bedrijven. In tegenstelling tot de manuele verwerking van de papieren exemplaren, kennen elektronische facturen een kortere doorlooptijd. Dit leidt tot snellere betalingen." (Belga)