Elk jaar worden de plaatsen waar zwemmen toegelaten is, vastgelegd op een officiële lijst. Op die locaties is er dan ook toezicht en wordt de zwemwaterkwaliteit getest. In 2020 waren er zo 88 officiële zwemwateren: 41 badzones aan de kust en 47 zwemwateren in het binnenland. En de overgrote meerderheid kan uitstekende cijfers voorleggen. Ondanks de algemene hoge kwaliteit, zijn tijdelijke zwemverboden mogelijk door de overschrijding van de bacteriologische normen of de aanwezigheid van blauwalgen (cyanobacteriën). Vooral naar het einde van de zomer - wanneer de temperatuur van het water het hoogst is en het waterpeil in vijvers vaak het laagst - stijgt het aantal locaties met een overschrijding van de normen. In 2020 waren er drie zwemverboden wegens het overschrijden van de normen en vijf wegens de aanwezigheid van blauwalgen. Ter vergelijking: in 2019 waren er vijf zwemverboden wegens overschrijding van de normen en elf verboden omwille van blauwalgen. In 2018 waren er zestien verboden wegens blauwalgen. "Op termijn moeten we op veel meer locaties zwemmen in open lucht mogelijk maken, maar het is voor onze inwoners, onze toeristen en mezelf een hele geruststelling en goed nieuws dat alvast onze zwemwateren van uitstekende kwaliteit zijn", reageert minister Demir. "Proper water is goed en veilig zwemwater, maar is ook een garantie voor zuiver grondwater, een gezonde bodem en veel biodiversiteit." (Belga)

Elk jaar worden de plaatsen waar zwemmen toegelaten is, vastgelegd op een officiële lijst. Op die locaties is er dan ook toezicht en wordt de zwemwaterkwaliteit getest. In 2020 waren er zo 88 officiële zwemwateren: 41 badzones aan de kust en 47 zwemwateren in het binnenland. En de overgrote meerderheid kan uitstekende cijfers voorleggen. Ondanks de algemene hoge kwaliteit, zijn tijdelijke zwemverboden mogelijk door de overschrijding van de bacteriologische normen of de aanwezigheid van blauwalgen (cyanobacteriën). Vooral naar het einde van de zomer - wanneer de temperatuur van het water het hoogst is en het waterpeil in vijvers vaak het laagst - stijgt het aantal locaties met een overschrijding van de normen. In 2020 waren er drie zwemverboden wegens het overschrijden van de normen en vijf wegens de aanwezigheid van blauwalgen. Ter vergelijking: in 2019 waren er vijf zwemverboden wegens overschrijding van de normen en elf verboden omwille van blauwalgen. In 2018 waren er zestien verboden wegens blauwalgen. "Op termijn moeten we op veel meer locaties zwemmen in open lucht mogelijk maken, maar het is voor onze inwoners, onze toeristen en mezelf een hele geruststelling en goed nieuws dat alvast onze zwemwateren van uitstekende kwaliteit zijn", reageert minister Demir. "Proper water is goed en veilig zwemwater, maar is ook een garantie voor zuiver grondwater, een gezonde bodem en veel biodiversiteit." (Belga)