Objectieve en publieke gegevens over de kwaliteit van de ziekenhuizen waren er tot nu toe niet. Vorig jaar zetten de ziekenhuiskoepels en de ziekenfondsen samen met de Vlaamse overheid hun schouders onder het project "Vlaams indicatorenproject". Ze ontwikkelden een basisset van indicatoren om de kwaliteit te meten. Zo zijn er een aantal "brede" meetinstrumenten rond heropnames, patiëntenervaring of handhygiëne. Daarnaast zijn er specifieke graadmeters rond moeder-kind, orthopedie, cardiologie en oncologie. Het project moet in de eerste plaats de ziekenhuizen toelaten om zichzelf te verbeteren, waar dat nodig is. Omdat het systeem eenvormig is, kunnen de ziekenhuizen elkaar ook onderling vergelijken en van elkaar leren. De patiënt zal ook kunnen zien hoe het met de kwaliteit van de verschillende ziekenhuizen gesteld is. Vanaf 2013 zullen de ziekenhuizen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en in begrijpelijke taal op hun website te plaatsen. "Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren", zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Tegelijk kunnen de indicatoren ook de kwaliteit van onze ziekenhuizen transparanter maken". Meer info is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen (ANA)

Objectieve en publieke gegevens over de kwaliteit van de ziekenhuizen waren er tot nu toe niet. Vorig jaar zetten de ziekenhuiskoepels en de ziekenfondsen samen met de Vlaamse overheid hun schouders onder het project "Vlaams indicatorenproject". Ze ontwikkelden een basisset van indicatoren om de kwaliteit te meten. Zo zijn er een aantal "brede" meetinstrumenten rond heropnames, patiëntenervaring of handhygiëne. Daarnaast zijn er specifieke graadmeters rond moeder-kind, orthopedie, cardiologie en oncologie. Het project moet in de eerste plaats de ziekenhuizen toelaten om zichzelf te verbeteren, waar dat nodig is. Omdat het systeem eenvormig is, kunnen de ziekenhuizen elkaar ook onderling vergelijken en van elkaar leren. De patiënt zal ook kunnen zien hoe het met de kwaliteit van de verschillende ziekenhuizen gesteld is. Vanaf 2013 zullen de ziekenhuizen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en in begrijpelijke taal op hun website te plaatsen. "Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren", zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Tegelijk kunnen de indicatoren ook de kwaliteit van onze ziekenhuizen transparanter maken". Meer info is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen (ANA)