Daar waar de Wooninspectie in de beginjaren vooral actief was in Gent en Antwerpen, bestrijkt haar actieterrein nu 140 gemeenten. De afgelopen tien jaar werden 3.803 panden geverbaliseerd, goed voor 11.656 woonentiteiten. De meest flagrante inbreuken op de woonkwaliteitsnormen worden vastgesteld bij de verhuur van kamers, maar ook appartementen en studio's. Belangrijkste gebreken zijn elektrocutiegevaar en vocht. Sinds 2007 kunnen wooninspecteurs via het parket of de burgerlijke rechtbank ook een zogenaamde herstelvordering laten opleggen aan eigenaars. Die verplicht de verhuurder om zijn woning binnen een opgelegde termijn opnieuw in een aanvaardbare staat te brengen. In 2011 werden er voor 345 panden, of in totaal 1.058 wooneenheden, een herstelvordering opgelegd. Dat brengt het totaal sinds 2007 op 1.149 panden of 3.707 woningen. Ook het effect wordt zichtbaar: in 2011 werden 119 panden of 308 woonentiteiten volledig hersteld. Dat brengt het totaal aantal panden dat dankzij de herstelvordering opnieuw bewoonbaar werd gemaakt op 279 en het aantal wooneenheden op 562. Het meest aantal van die panden ligt in Gent (45), het minst in West-Vlaanderen (7). Daar komt verandering in, waarschuwt de wooninspectie, met een nieuwe wooninspecteur en afspraken met de parketten rond het vervolgingsbeleid. (MVL)

Daar waar de Wooninspectie in de beginjaren vooral actief was in Gent en Antwerpen, bestrijkt haar actieterrein nu 140 gemeenten. De afgelopen tien jaar werden 3.803 panden geverbaliseerd, goed voor 11.656 woonentiteiten. De meest flagrante inbreuken op de woonkwaliteitsnormen worden vastgesteld bij de verhuur van kamers, maar ook appartementen en studio's. Belangrijkste gebreken zijn elektrocutiegevaar en vocht. Sinds 2007 kunnen wooninspecteurs via het parket of de burgerlijke rechtbank ook een zogenaamde herstelvordering laten opleggen aan eigenaars. Die verplicht de verhuurder om zijn woning binnen een opgelegde termijn opnieuw in een aanvaardbare staat te brengen. In 2011 werden er voor 345 panden, of in totaal 1.058 wooneenheden, een herstelvordering opgelegd. Dat brengt het totaal sinds 2007 op 1.149 panden of 3.707 woningen. Ook het effect wordt zichtbaar: in 2011 werden 119 panden of 308 woonentiteiten volledig hersteld. Dat brengt het totaal aantal panden dat dankzij de herstelvordering opnieuw bewoonbaar werd gemaakt op 279 en het aantal wooneenheden op 562. Het meest aantal van die panden ligt in Gent (45), het minst in West-Vlaanderen (7). Daar komt verandering in, waarschuwt de wooninspectie, met een nieuwe wooninspecteur en afspraken met de parketten rond het vervolgingsbeleid. (MVL)