"De warmtekaart toont voor heel Vlaanderen in detail waar er precies hoeveel warmte nodig is, waar mogelijk warmte over is, waar warmtenetten aanwezig zijn én waar de volgende jaren warmtenetten bijgebouwd worden", legt minister Demir uit. De steden en gemeenten kunnen de kaart gebruiken om een warmtezoneringsplan voor te bereiden. Op zo'n wamtezoneringsplan moeten de lokale besturen voor elke locatie in de gemeente aanduiden wat de optimale mogelijkheden zijn om duurzaam te verwarmen. Dat zou het voor burgers, organisaties en ondernemingen duidelijk moeten maken of ze hun woning of gebouw op termijn zullen kunnen verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp of een (centraal) warmtenet. "Vandaag gaat nog meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen naar de productie van warmte. Amper 5% van die warmte is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt nog massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Daar komt best zo snel mogelijk verandering in", zegt minister Demir. "De gemeentebesturen spelen een belangrijke rol om gezinnen en ondernemingen te begeleiden in hun keuze voor duurzame warmte. Het is belangrijk dat Vlaanderen hen daar zo goed mogelijk in bijstaat." (Belga)

"De warmtekaart toont voor heel Vlaanderen in detail waar er precies hoeveel warmte nodig is, waar mogelijk warmte over is, waar warmtenetten aanwezig zijn én waar de volgende jaren warmtenetten bijgebouwd worden", legt minister Demir uit. De steden en gemeenten kunnen de kaart gebruiken om een warmtezoneringsplan voor te bereiden. Op zo'n wamtezoneringsplan moeten de lokale besturen voor elke locatie in de gemeente aanduiden wat de optimale mogelijkheden zijn om duurzaam te verwarmen. Dat zou het voor burgers, organisaties en ondernemingen duidelijk moeten maken of ze hun woning of gebouw op termijn zullen kunnen verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp of een (centraal) warmtenet. "Vandaag gaat nog meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen naar de productie van warmte. Amper 5% van die warmte is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt nog massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Daar komt best zo snel mogelijk verandering in", zegt minister Demir. "De gemeentebesturen spelen een belangrijke rol om gezinnen en ondernemingen te begeleiden in hun keuze voor duurzame warmte. Het is belangrijk dat Vlaanderen hen daar zo goed mogelijk in bijstaat." (Belga)