De 'on hold'-maatregel houdt in dat er geen nieuwe vergunningen voor de export van wapens of militair materieel naar de probleemlanden meer worden toegekend. Wanneer er een dergelijke aanvraag wordt ingediend, wordt deze geweigerd. Vlaanderen hanteert dus al sinds 23 februari 2011 een de facto wapenembargo ten aanzien van Egypte en gaat hiermee al verder dan de afspraken die woensdag door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken werden gemaakt, verduidelijkt Peeters nog. Hij wijst er ook nog op dat voor export naar de Arabische regio en andere gevoelige regio's met de grootste zorgvuldigheid omgegaan wordt met de toetsingscriteria gericht op conflictpreventie, opgenomen in het wapenhandeldecreet. Ook worden - waar nodig - de mogelijkheden binnen het wapenhandeldecreet om het eindgebruik te controleren, maximaal benut opdat er ook geen doorvoer van wapens zou zijn naar landen die op eerdergenoemde lijsten staan. (Belga)

De 'on hold'-maatregel houdt in dat er geen nieuwe vergunningen voor de export van wapens of militair materieel naar de probleemlanden meer worden toegekend. Wanneer er een dergelijke aanvraag wordt ingediend, wordt deze geweigerd. Vlaanderen hanteert dus al sinds 23 februari 2011 een de facto wapenembargo ten aanzien van Egypte en gaat hiermee al verder dan de afspraken die woensdag door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken werden gemaakt, verduidelijkt Peeters nog. Hij wijst er ook nog op dat voor export naar de Arabische regio en andere gevoelige regio's met de grootste zorgvuldigheid omgegaan wordt met de toetsingscriteria gericht op conflictpreventie, opgenomen in het wapenhandeldecreet. Ook worden - waar nodig - de mogelijkheden binnen het wapenhandeldecreet om het eindgebruik te controleren, maximaal benut opdat er ook geen doorvoer van wapens zou zijn naar landen die op eerdergenoemde lijsten staan. (Belga)