ABS zegt dat de Vlaamse varkenshouders in de klappen deelden nadat in september 2018 Afrikaanse varkenspest vastgesteld werd bij wilde varkens in de provincie Luxemburg. Per direct sloten alle niet-Europese exportlanden hun grenzen voor alle varkensvlees van Belgische origine. Sterk dalende prijzen voor varkens en biggen bleven niet uit en de afzet kon enkel nog binnen Europa gebeuren. "Tijdens de onzekere tijden door die Afrikaanse varkenspest kwam ook nog de COVID-19-pandemie over gans de wereld de normale marktwerking verstoren door sluiting van horeca en gewijzigde consumptiepatronen wereldwijd", aldus ABS. "Daarbovenop werd in september 2020 een eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Duitsland vastgesteld. Net zoals in België bleven de gevolgen niet uit. De volledige Duitse export viel stil en de volledige varkensproductie wordt op de Europese markt, serieus onder de kostprijs, verkocht, met een volledige marktverstoring op Europees niveau tot gevolg." Door de wegvallende afzetmogelijkheden komen de varkenshouders nu ook in de problemen om hun biggen een plaatsje te geven. "Ze willende dieren op een goede manier kunnen huisvesten en doen een dringende oproep naar de andere schakels in de varkenssector en de politiek om hen bij te springen in deze moeilijke periode! De sector is in diepe crisis", klinkt het. ABS roept daarom op om alle mogelijke lastenverlagingen voor de varkenssector te activeren, om de sociale bijdragen voor de lopende en volgende kwartalen kwijt te schelden met behoud van rechten (pensioenopbouw), om alle certificeringskosten, sanitaire bijdragen, FAVV-heffingen en andere lasten kwijt te schelden en om zonder uitstel op Europees niveau de varkensmarkt te ondersteunen. "De situatie is nijpend en zéér dringend", klinkt de noodkreet. (Belga)

ABS zegt dat de Vlaamse varkenshouders in de klappen deelden nadat in september 2018 Afrikaanse varkenspest vastgesteld werd bij wilde varkens in de provincie Luxemburg. Per direct sloten alle niet-Europese exportlanden hun grenzen voor alle varkensvlees van Belgische origine. Sterk dalende prijzen voor varkens en biggen bleven niet uit en de afzet kon enkel nog binnen Europa gebeuren. "Tijdens de onzekere tijden door die Afrikaanse varkenspest kwam ook nog de COVID-19-pandemie over gans de wereld de normale marktwerking verstoren door sluiting van horeca en gewijzigde consumptiepatronen wereldwijd", aldus ABS. "Daarbovenop werd in september 2020 een eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Duitsland vastgesteld. Net zoals in België bleven de gevolgen niet uit. De volledige Duitse export viel stil en de volledige varkensproductie wordt op de Europese markt, serieus onder de kostprijs, verkocht, met een volledige marktverstoring op Europees niveau tot gevolg." Door de wegvallende afzetmogelijkheden komen de varkenshouders nu ook in de problemen om hun biggen een plaatsje te geven. "Ze willende dieren op een goede manier kunnen huisvesten en doen een dringende oproep naar de andere schakels in de varkenssector en de politiek om hen bij te springen in deze moeilijke periode! De sector is in diepe crisis", klinkt het. ABS roept daarom op om alle mogelijke lastenverlagingen voor de varkenssector te activeren, om de sociale bijdragen voor de lopende en volgende kwartalen kwijt te schelden met behoud van rechten (pensioenopbouw), om alle certificeringskosten, sanitaire bijdragen, FAVV-heffingen en andere lasten kwijt te schelden en om zonder uitstel op Europees niveau de varkensmarkt te ondersteunen. "De situatie is nijpend en zéér dringend", klinkt de noodkreet. (Belga)