De Vlaamse rectoren eisen "verifieerbare waarborgen" van de Iraanse overheid dat de fundamentele mensenrechten van dr Djalali worden gerespecteerd. Dit betekent dat hij recht krijgt op een eerlijk proces en op de noodzakelijke medische verzorging. "Zolang de Iraanse overheid geen gevolg geeft aan deze vragen, zullen de Vlaamse universiteiten geen nieuwe institutionele samenwerkingsakkoorden meer afsluiten met Iraanse partners." Herman Van Goethem: "De Vlaamse rectoren roepen de Iraanse overheid op tot respect voor de fundamentele mensenrechten van dr Djalali. Recht op een eerlijk proces en recht op de noodzakelijke medische zorg zijn absolute voorwaarden die moeten worden vervuld alvorens de Vlaamse universiteiten nieuwe samenwerking met Iraanse instellingen kunnen opstarten." "Mensenrechten zijn een belangrijke leidraad in het buitenlands beleid van de Vlaamse regering", zegt Koen Verlackt, secretaris-generaal van de VLIR. "De Vlaamse Interuniversitaire Raad dankt de Vlaamse regering en het Vlaams parlement voor hun inspanningen en roept op om alle middelen aan te wenden om in de zaak van dr Djalali tot een bevredigende oplossing te komen." (Belga)

De Vlaamse rectoren eisen "verifieerbare waarborgen" van de Iraanse overheid dat de fundamentele mensenrechten van dr Djalali worden gerespecteerd. Dit betekent dat hij recht krijgt op een eerlijk proces en op de noodzakelijke medische verzorging. "Zolang de Iraanse overheid geen gevolg geeft aan deze vragen, zullen de Vlaamse universiteiten geen nieuwe institutionele samenwerkingsakkoorden meer afsluiten met Iraanse partners." Herman Van Goethem: "De Vlaamse rectoren roepen de Iraanse overheid op tot respect voor de fundamentele mensenrechten van dr Djalali. Recht op een eerlijk proces en recht op de noodzakelijke medische zorg zijn absolute voorwaarden die moeten worden vervuld alvorens de Vlaamse universiteiten nieuwe samenwerking met Iraanse instellingen kunnen opstarten." "Mensenrechten zijn een belangrijke leidraad in het buitenlands beleid van de Vlaamse regering", zegt Koen Verlackt, secretaris-generaal van de VLIR. "De Vlaamse Interuniversitaire Raad dankt de Vlaamse regering en het Vlaams parlement voor hun inspanningen en roept op om alle middelen aan te wenden om in de zaak van dr Djalali tot een bevredigende oplossing te komen." (Belga)