Twee jaar geleden werden nog 5.111 schriftelijke initiatieven genomen. Vorig parlementair jaar stond de teller op 6.688, een toename met bijna een derde. Ook dit jaar zet de stijging zich door. Deze "immense toevloed" zet de vlotte werking van de Vlaamse administratie onder druk, zegt Van Melkebeke. "Verschillende leidinggevende ambtenaren klagen steeds meer over de stijgende werkdruk." Volgens de topman maakt de Vlaamse administratie werk van een efficiënte en effectieve overheid. "Zij vraagt zelfs niet beter dan zich voluit ten dienste te stellen van de bevolking en zich te concentreren op de essentiële taken. Het beantwoorden van irrelevante of zinloze vragen hoort niet tot dat takenpakket." De oorzaak van de stortvloed aan vragen is volgens Van Melkebeke bij de kranten te zoeken, die traditioneel de statistieken bijhouden van de initiatieven van politici. "Ik vraag de pers met aandrang om politici niet langer louter te klasseren op basis van kwantiteit. Maar ook inhoudelijk te kijken." Daarnaast zou het een goede zaak zijn, mocht het Parlement werk maken van een aantal selectiecriteria, besluit Van Melkebeke. (ANA)

Twee jaar geleden werden nog 5.111 schriftelijke initiatieven genomen. Vorig parlementair jaar stond de teller op 6.688, een toename met bijna een derde. Ook dit jaar zet de stijging zich door. Deze "immense toevloed" zet de vlotte werking van de Vlaamse administratie onder druk, zegt Van Melkebeke. "Verschillende leidinggevende ambtenaren klagen steeds meer over de stijgende werkdruk." Volgens de topman maakt de Vlaamse administratie werk van een efficiënte en effectieve overheid. "Zij vraagt zelfs niet beter dan zich voluit ten dienste te stellen van de bevolking en zich te concentreren op de essentiële taken. Het beantwoorden van irrelevante of zinloze vragen hoort niet tot dat takenpakket." De oorzaak van de stortvloed aan vragen is volgens Van Melkebeke bij de kranten te zoeken, die traditioneel de statistieken bijhouden van de initiatieven van politici. "Ik vraag de pers met aandrang om politici niet langer louter te klasseren op basis van kwantiteit. Maar ook inhoudelijk te kijken." Daarnaast zou het een goede zaak zijn, mocht het Parlement werk maken van een aantal selectiecriteria, besluit Van Melkebeke. (ANA)