Exoskeletten of robotpakken voor volwassenen die bijvoorbeeld moeilijk kunnen stappen als gevolg van hersenschade bestaan al. Voor kinderen met een neurologische aandoening zijn deze er nog niet. Het MOTION-project moet daar een antwoord op bieden, door de ontwikkeling van een intelligente staprobot voor kinderen. Onderzoekers combineren hierbij 3D-technieken gebaseerd op lichte materialen met slim textiel. Op termijn kan een brede toepassing van de staprobotten mogelijk zijn. Dankzij zo'n staprobot kunnen kinderen opnieuw deelnemen aan allerlei activiteiten en zich meer thuis voelen in de samenleving. "Innovatie en technologie zijn een enorme meerwaarde voor de medische sector. Voor volwassenen met bewegingsproblemen door hersenschade bestaan al langer hulpmiddelen zoals een staprobot. Voor kinderen bestaat dit nog niet. Door te investeren in dit project geven we die kinderen veel extra mogelijkheden en kansen", aldus de minister. MOTION is een project van drie Vlaamse kennisinstellingen (Centexbel, KU Leuven Campus Geel, Thomas More-MOBILAB), één Vlaams revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren (Pulderbos) en één Vlaams bedrijf (Ortho-Medico nv Benelux), in samenwerking met organisaties uit Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. (Belga)

Exoskeletten of robotpakken voor volwassenen die bijvoorbeeld moeilijk kunnen stappen als gevolg van hersenschade bestaan al. Voor kinderen met een neurologische aandoening zijn deze er nog niet. Het MOTION-project moet daar een antwoord op bieden, door de ontwikkeling van een intelligente staprobot voor kinderen. Onderzoekers combineren hierbij 3D-technieken gebaseerd op lichte materialen met slim textiel. Op termijn kan een brede toepassing van de staprobotten mogelijk zijn. Dankzij zo'n staprobot kunnen kinderen opnieuw deelnemen aan allerlei activiteiten en zich meer thuis voelen in de samenleving. "Innovatie en technologie zijn een enorme meerwaarde voor de medische sector. Voor volwassenen met bewegingsproblemen door hersenschade bestaan al langer hulpmiddelen zoals een staprobot. Voor kinderen bestaat dit nog niet. Door te investeren in dit project geven we die kinderen veel extra mogelijkheden en kansen", aldus de minister. MOTION is een project van drie Vlaamse kennisinstellingen (Centexbel, KU Leuven Campus Geel, Thomas More-MOBILAB), één Vlaams revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren (Pulderbos) en één Vlaams bedrijf (Ortho-Medico nv Benelux), in samenwerking met organisaties uit Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. (Belga)