Sp.a had de kiezers de voorbije stembusslagen niet aan zijn zijde. "We staan niet waar we willen. Veertien procent is niet genoeg", richtte campagneleider Hannes De Reu zich tot de aanwezige leden.

Hij beseft dat het de laatste tijd niet zo eenvoudig is mensen te overtuigen voor de socialisten te stemmen. Daarom is er nood aan een strategie om "de curve opnieuw te doen stijgen".

Daarin trekt sp.a opvallend de kaart van samen projecten realiseren. De slogan "sp.a en jij, wij maken morgen" moet het gevoel van de campagne vertolken. Bedoeling is dat de leden en militanten niet wachten tot wanneer de kiescampagne ergens volgens jaar losbarst, maar nu al naar de mensen toetrekken. "Mensen vertrouwen je terecht niet als je dan pas op huisbezoek gaat", verzekert De Reu.

Een tool die kiezers moet helpen ervan te overtuigen dat de partij nu al de daad bij het woord wil voegen, is Buurtmakers. Het gaat om een online platform (buurtmakers.be) waarop iedereen terecht kan met initiatieven die de buurt kunnen verbeteren of aangenamer maken.

Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om sp.a-projecten. De steun kan erg uiteenlopend zijn: van helpen bij de zoektocht naar steun of een subsidie van de stad, over het verhuren van materiaal of een locatie om te vergaderen. Volgens De Reu zal het initiatief ook na 2018 blijven lopen.

Sp.a had de kiezers de voorbije stembusslagen niet aan zijn zijde. "We staan niet waar we willen. Veertien procent is niet genoeg", richtte campagneleider Hannes De Reu zich tot de aanwezige leden. Hij beseft dat het de laatste tijd niet zo eenvoudig is mensen te overtuigen voor de socialisten te stemmen. Daarom is er nood aan een strategie om "de curve opnieuw te doen stijgen". Daarin trekt sp.a opvallend de kaart van samen projecten realiseren. De slogan "sp.a en jij, wij maken morgen" moet het gevoel van de campagne vertolken. Bedoeling is dat de leden en militanten niet wachten tot wanneer de kiescampagne ergens volgens jaar losbarst, maar nu al naar de mensen toetrekken. "Mensen vertrouwen je terecht niet als je dan pas op huisbezoek gaat", verzekert De Reu. Een tool die kiezers moet helpen ervan te overtuigen dat de partij nu al de daad bij het woord wil voegen, is Buurtmakers. Het gaat om een online platform (buurtmakers.be) waarop iedereen terecht kan met initiatieven die de buurt kunnen verbeteren of aangenamer maken.Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om sp.a-projecten. De steun kan erg uiteenlopend zijn: van helpen bij de zoektocht naar steun of een subsidie van de stad, over het verhuren van materiaal of een locatie om te vergaderen. Volgens De Reu zal het initiatief ook na 2018 blijven lopen.