Vlaanderen had tot voor kort elk jaar een begrotingsevenwicht en een lage schuld. De coronacrisis heeft de cijfers echter doen ontsporen. In 2019 bedroeg de schuld nog 24 miljard euro, of 5,10 procent van het BBP. Tegen 2025 zou dat oplopen tot 10,26 procent. De Vlaamse schuldratio, de schuld afgezet tegen de inkomsten van de overheid, stijgt van 43,9 procent in 2019 naar 103,3 procent in 2025. "Het is alarmerend dat we door de coronacrisis met een jaarlijks tekort van 2 miljard euro opgezadeld blijven", zegt Diependaele. "Dat doet mij besluiten dat we zo snel mogelijk terug naar een begrotingsevenwicht moeten. Tegen wanneer hangt af van het verdere verloop van de crisis." (Belga)

Vlaanderen had tot voor kort elk jaar een begrotingsevenwicht en een lage schuld. De coronacrisis heeft de cijfers echter doen ontsporen. In 2019 bedroeg de schuld nog 24 miljard euro, of 5,10 procent van het BBP. Tegen 2025 zou dat oplopen tot 10,26 procent. De Vlaamse schuldratio, de schuld afgezet tegen de inkomsten van de overheid, stijgt van 43,9 procent in 2019 naar 103,3 procent in 2025. "Het is alarmerend dat we door de coronacrisis met een jaarlijks tekort van 2 miljard euro opgezadeld blijven", zegt Diependaele. "Dat doet mij besluiten dat we zo snel mogelijk terug naar een begrotingsevenwicht moeten. Tegen wanneer hangt af van het verdere verloop van de crisis." (Belga)