Het TIMSS-onderzoek (Trends in International Mathematics and Science Study) wordt uitgevoerd bij scholieren uit het vierde leerjaar lager onderwijs. Wat wiskunde betreft zit Vlaanderen in de kopgroep, die wordt aangevoerd door Singapore, Zuid-Korea en Hongkong. Van de deelnemende Europese landen moet onze regio enkel Noord-Ierland laten voorgaan. "Buiten Nederland is er bovendien geen enkel land met zo weinig verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen", zegt Jan Van Damme van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit aan de KU Leuven. Goede punten dus, maar voor wetenschap gaan de resultaten een heel andere richting uit. Op Polen, Spanje en Noorwegen na moet Vlaanderen alle West-Europese landen laten voorgaan. Slechts 2 procent van onze scholieren antwoordde correct op de vragen die internationaal als 'gevorderd' worden beschouwd. "Een deel van de verklaring zit in het feit dat wetenschap in ons basisonderwijs vooral in de laatste jaren aan bod komt", stelt Van Damme. "We hebben echter ook duidelijke aanwijzingen dat onze leerkrachten zich niet zeker voelen in de lessen wetenschap", aldus de professor. Ook minister van Onderwijs Pascal Smet, die dinsdag in Oslo verblijft, erkent in een mededeling het probleem. "Gezien de zwakke resultaten lijken zich een aantal maatregelen op te dringen in samenwerking met de onderwijsverstrekkers." Smet wil in de vroegere leerjaren meer aandacht besteden aan wetenschap en de onzekerheid van de leerkrachten aanpakken. (KWO)

Het TIMSS-onderzoek (Trends in International Mathematics and Science Study) wordt uitgevoerd bij scholieren uit het vierde leerjaar lager onderwijs. Wat wiskunde betreft zit Vlaanderen in de kopgroep, die wordt aangevoerd door Singapore, Zuid-Korea en Hongkong. Van de deelnemende Europese landen moet onze regio enkel Noord-Ierland laten voorgaan. "Buiten Nederland is er bovendien geen enkel land met zo weinig verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen", zegt Jan Van Damme van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit aan de KU Leuven. Goede punten dus, maar voor wetenschap gaan de resultaten een heel andere richting uit. Op Polen, Spanje en Noorwegen na moet Vlaanderen alle West-Europese landen laten voorgaan. Slechts 2 procent van onze scholieren antwoordde correct op de vragen die internationaal als 'gevorderd' worden beschouwd. "Een deel van de verklaring zit in het feit dat wetenschap in ons basisonderwijs vooral in de laatste jaren aan bod komt", stelt Van Damme. "We hebben echter ook duidelijke aanwijzingen dat onze leerkrachten zich niet zeker voelen in de lessen wetenschap", aldus de professor. Ook minister van Onderwijs Pascal Smet, die dinsdag in Oslo verblijft, erkent in een mededeling het probleem. "Gezien de zwakke resultaten lijken zich een aantal maatregelen op te dringen in samenwerking met de onderwijsverstrekkers." Smet wil in de vroegere leerjaren meer aandacht besteden aan wetenschap en de onzekerheid van de leerkrachten aanpakken. (KWO)