Ongeveer twee derde van de leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken, mag die taal in de les of tijdens de speeltijd niet gebruiken. Bij kinderen van Turkse en Marokkaanse origine stijgt dat percentage naar ongeveer 80 procent. Scholen blijken dus vooral repressief op te treden bij kinderen die op school Turks en Marokkaans spreken. "Het stigma rond Turks, Arabisch en Berbers is op de scholen het grootst. "Dat weegt op hoe die kinderen zich op school voelen", zeggen de onderzoekers. "En een laag welbevinden gaat hand in hand met zittenblijven." De onderzoekers pleiten ervoor dat scholen meer plaats zouden maken voor de talen die de kinderen thuis spreken. Onderzoekers van de universiteiten in Antwerpen, Gent en Leuven ondervroegen voor het project meer dan 11.000 leerlingen uit de tweede graad in het middelbaar onderwijs. Ze interviewden ook directies, leerkrachten en ouders over thuistaal op school. (DLA)

Ongeveer twee derde van de leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken, mag die taal in de les of tijdens de speeltijd niet gebruiken. Bij kinderen van Turkse en Marokkaanse origine stijgt dat percentage naar ongeveer 80 procent. Scholen blijken dus vooral repressief op te treden bij kinderen die op school Turks en Marokkaans spreken. "Het stigma rond Turks, Arabisch en Berbers is op de scholen het grootst. "Dat weegt op hoe die kinderen zich op school voelen", zeggen de onderzoekers. "En een laag welbevinden gaat hand in hand met zittenblijven." De onderzoekers pleiten ervoor dat scholen meer plaats zouden maken voor de talen die de kinderen thuis spreken. Onderzoekers van de universiteiten in Antwerpen, Gent en Leuven ondervroegen voor het project meer dan 11.000 leerlingen uit de tweede graad in het middelbaar onderwijs. Ze interviewden ook directies, leerkrachten en ouders over thuistaal op school. (DLA)